[ Annons ]

Den svenska exportmarknaden kommer fortsätta att tynga tillväxten i den svenska ekonomin med hög, om än stabil, arbetslöshet och låg inflation som följd. Det spår Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos där man även tror att Riksbanken kommer dröja fram till 2015 med att höja räntan.
Publicerat 4 oktober, 2013

Fastighetsägarnas konjunkturprognos spår osäker återhämtning

Den svenska exportmarknaden kommer fortsätta att tynga tillväxten i den svenska ekonomin med hög, om än stabil, arbetslöshet och låg inflation som följd. Det spår Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos där man även tror att Riksbanken kommer dröja fram till 2015 med att höja räntan.

I sin konjunkturprognos utgår Fastighetsägarna från statistik över den faktiska produktionen och efterfrågan i ekonomin. En utveckling som pekar mot att återhämtningen mattats av.

[ Annons ]

– Vi räknar med att BNP ökar 1 procent i år och drygt 2 procent 2014. Skälet är att utvecklingen på våra viktigaste exportmarknader är svag. Dessutom är den politiska osäkerheten stor. Det gäller i synnerhet i euroområdet där den höga arbetslösheten i krisländerna är ett uppenbart hot mot valutaunionens framtid. Men det gäller även USA där kampen om den federala budgeten fortsätter, säger Tomas Ernhagen, chefekonom vid Fastighetsägarna.

En konsekvens av detta scenario är enligt Fastighetsägarna att Riksbanken dröjer med att höja räntan fram till 2015. I sin prognos säger man också att trots en svag ekonomisk utveckling kan den svenska sysselsättningen förväntas vara stabil, liksom att fortsatt stabila vakanser och hyresnivåer i fastighetssektorn kan förväntas råda. Tillsammans med det låga ränteläget anser Fastighetsägarna att situationen kan betraktas som förhållandevis ljus ur fastighetsföretagens perspektiv.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]