[ Annons ]

Sven Karlsson från Lilla Edet och Camilla Fors från Stockholm är nya ordinarie ledamöter i styrelsen för Fastighetsägarna Sverige. – Ska vi få gehör för ändringar av hyressättningen måste vi vara mer synliga i debatten, säger Sven Karlsson.
Publicerat 24 oktober, 2013

Fastighetsägarnas fullmäktige: ”Lyft fram samhällsnyttan”

Sven Karlsson från Lilla Edet och Camilla Fors från Stockholm är nya ordinarie ledamöter i styrelsen för Fastighetsägarna Sverige. – Ska vi få gehör för ändringar av hyressättningen måste vi vara mer synliga i debatten, säger Sven Karlsson.

Camilla Fors Persson, ny i Fastighetsägarnas styrelse.

[ Annons ]

Sven Karlsson, ny i Fastighetsägarnas styrelse.

Tre försvann och två nya ansikten valdes in i styrelsen när Fastighetsägarna höll sitt fullmäktigemöte på Wennergren center i Stockholm. Thomas Dahl, John Helgesson och Siv Malmgren slutar efter förtjänstfullt värv och de nya är Camilla Fors Persson, vd på Ivar Fors & Co och Sven Karlsson ägare och vd av Gekå Fastigheter , ett bolag med 620 lägenheter och 7 000 kvadratmeter lokaler i Västsverige.

Båda är överens om att hyresfrågan med hyror som mer speglar folks efterfrågan fortsatt är viktiga ärenden att driva i organisationen.

– Vi ska ha ett samarbete över landet och att jag ser fram emot arbetet i Sveriges styrelse, säger Camilla Fors Persson.

Sven Karlsson tycker att Fastighetsägarna fortsatt ska arbeta med att bli mer utåtriktade och ännu mer tydliggöra samhällsnyttan som fastighetsägarna bidrar med. Hans bolag har bland annat byggt ett trygghetsboende i Lilla Edet som underlättar äldre att stanna kvar på orten.

Att fastighetsägare lyfter fram samhällsnytta och visar att man inte enbart agerar i egennytta var även temat för Per Schlingmanns tal på fullmäktigemötet. Schlingmann som var de nya moderaternas partisekreterare fram till oktober 2010 är numera kommunikationskonsult.

– Ju mer ett företag eller organisation agerar i egenintresse ju mindre lyssnar man. Uppfattas Fastighetsägarna enbart som en motpart till hyresgäster är det svårt att nå ut och att få gehör för förslag om bättre förutsättningar. Ni måste visa att ni är ett intresse för fler och då lyfta fram ökat bostadsbyggande, miljö och stadsutveckling, sa Per Schlingmann.

Han konstaterar också att det inte bara är inom politiken som personifieringen är viktig.

– Vi har större förtroende för personer än för varumärken, och att agera rätt är alltså en viktig förtroendefråga.

Schlingmann tror inte att bostäder blir en valfråga eftersom det inte råder någon större politisk konflikt mellan blocken i just detta, och rådet till Reinfeldt och alliansen för att vända opinionen är att betona regeringens erfarenhet samtidigt som man öppnar för förändringar. Och att visa ny energi som övertygar väljarna om regeringsdugligheten för en ny fyraårsperiod.

– Det ska bli spännande att följa. Denna gång utifrån, sa Schlingmann.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]