[ Annons ]

Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen
Publicerat 27 augusti, 2019

Fastighetsägarna vill se 3,5 procentiga hyreshöjningar 2020

Fastighetsägarna har nu släppt sin vägledning för de kommande ortvisa förhandlingarna om utvecklingen av den allmänna hyresnivån under 2020. Tomas Ernhagen, chefekonom, Fastighetsägarna, menar att om bostadshyrorna måste upp med 3,5 procent.

Den vägledning Fastighetsägarna nu presenterar ska inte ses som ett yrkande, utan enbart en bedömning av förhandlingsutrymmet inför 2020. De faktiska förhandlingarna sker på ortsnivå där yrkanden kommer att presenteras i ett senare skede. Men sammantaget för hela riket menar Fastighetsägarna alltså att det finns ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån för landet som helhet med cirka 3,5 procent.

[ Annons ]

Är det verkligen rimligt med tanke på de fortfarande låga räntorna och bolagens låga kapitalkostnader?

– Ja, vi utgår från lagstiftningen som säger att hyrorna ska spegla bostadskonsumenternas värderingar. Det är köpkraftens utveckling som avgör vad som efterfrågas. Om vi vill ha kvar hyresrätter måste hyresutvecklingen spegla detta. Annars kommer det istället att byggas och investeras i annat, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Enligt Riksbankens senaste prognos förväntas hushållens disponibla inkomster öka nominellt med 3,9 procent under 2020. Med hänsyn tagen till en potentiell generell produktivitetsökning i fastighetsförvaltningen, bedömer alltså Fastighetsägarna att det finns ett utrymme att höja den allmänna hyresnivån för landet som helhet med cirka 3,5 procent.

– Dock skulle man kunna motivera en högre hyresjustering, eftersom hyresnivån har släpat efter den samhällsekonomiska utvecklingen under lång. Å andra sidan är det såklart möjligt att Riksbanken och andra justerar ner sin prognos framöver. Då kan det såklart bli motiverat med ett något lägre utfall, säger Tomas Ernhagen.

Han menar att det är viktigt att komma ihåg att det sedan 2011 är bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra den årliga hyresjusteringen. Inte som tidigare de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling,

– För att kunna ge uttryck för sina värderingar i faktisk efterfrågan på olika saker, som exempelvis boendetjänster, är utvecklingen av den disponibla inkomsten helt avgörande, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]