[ Annons ]

I dag lämnar Fastighetsägarna in sitt remissvar på regeringens utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Fastighetsägarnas förhoppning är att TPA-utredningens förslag kommer att stärka kundens ställning och ge utrymme för konkurrens.
Publicerat 20 september, 2011

Fastighetsägarna välkomnar TPA-utredningens förslag

I dag lämnar Fastighetsägarna in sitt remissvar på regeringens utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Fastighetsägarnas förhoppning är att TPA-utredningens förslag kommer att stärka kundens ställning och ge utrymme för konkurrens.

Fjärrvärmekunder har i dag en svag ställning i relation till sin leverantör. Priset bestäms ensidigt och utan förhandling av leverantören. Fjärrvärmebranschens frivilliga system för kunddialog och mjuk reglering har visat sig inte fungera och därför föreslås nu en konkurrensutsättning av monopolföretagen.

[ Annons ]

– TPA-utredningens förslag kommer att stärka kundens ställning och ge utrymme för konkurrens. Med utredningens förslag dör ett av de sista monopolen i Sverige. Det kommer kunderna inte att sörja, säger Reinhold Lennebo, vd på Fastighetsägarna Sverige.

– Konkurrens är det självklara fundamentet för varje fungerande marknad. Fjärrvärme är inget undantag, säger Reinhold Lennebo.

TPA-utredningen föreslår rätt till tredjepartstillträde till alla fjärrvärmenät utan generella undantag. Därigenom uppstår en möjlighet för aktörer att konkurrera om att leverera fjärrvärme till kunderna. I dag är fjärrvärme lokala monopol utan möjlighet för kund att själv välja leverantör.

Regeringen förordnade i november 2009 Peter Nygårds att som särskild utredare analysera förutsättningarna för en lagstadgad rätt till tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaderna. Utredningens förslag överlämnades till Näringsdepartementet den 30 april 2011 och remisstidens utgång sattes till den 20 september 2011. Ett flertal remissinstanser har begärt förlängd remisstid till mitten av november 2011.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]