Tillsammans med en arbetsgrupp håller Fastighetsägarna på att utforma en standardmall för gröna hyresavtal för kontorslokaler. Målet är att hyresavtalet ska stimulera hyresgästen, såväl som fastighetsägaren, att vidta miljöåtgärder kopplade till lokalanvändningen.
Publicerat 21 september, 2011

Fastighetsägarna utformar grönt hyresavtal

Tillsammans med en arbetsgrupp håller Fastighetsägarna på att utforma en standardmall för gröna hyresavtal för kontorslokaler. Målet är att hyresavtalet ska stimulera hyresgästen, såväl som fastighetsägaren, att vidta miljöåtgärder kopplade till lokalanvändningen.

[ Annons ]

Det gröna hyresavtalet kommer, tillsammans med Fastighetsägarnas övriga hyresavtal och kontrakt, att ingå i formulärsamlingen Fastighetsägarna Dokument, och beräknas vara klart under våren 2012.

Det gröna hyresavtalet ska stimulera hyresgästen, såväl som fastighetsägaren, att vidta miljöåtgärder kopplade till lokalanvändningen. Bland de områden som kan komma att omfattas av gröna hyresavtal är energieffektivisering, inomhusmiljö, materialval, avfallshantering, transporter och utbildning.

Hur avtalet kommer att vara utformat är ännu inte fastställt, men ett förslag väntas gå ut på en öppen remiss under senhösten 2011 och målsättningen är att det färdiga avtalet ska finnas på plats i Fastighetsägarnas formulärsamling under 2012.

Arbetet med att ta fram det gröna hyresavtalet drivs av en arbetsgrupp som består av såväl fastighetsägare som hyresgästrepresentanter. Representanter för fastighetsägare i arbetsgruppen är Diligentia, GE Capital, Newsec Asset Management, NCC och Vasakronan. Hyresgästrepresentanter är ABB, Ericsson, Ernst & Young, Nordea, samt Energimyndighetens myndighetsnätverk HYLOK. Umeå kommun representerar det kommunala perspektivet, både som hyresgäst och intern hyresvärd. Projektet har också en referensgrupp där Akademiska Hus, Castellum, Fabege, Malmö stad, Stena Fastigheter, Stockholms stad, Svensk Handel, och Sveriges Kommuner och Landsting ingår.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]