[ Annons ]

Fastighetsägarna Syd överklagade antagandet av detaljplanen för det nya handelsområdet C4-shopping i Hammar i Kristianstad. Nu står det klart att Länsstyrelsen har avvisat organisationens överklagan.
Publicerat 21 augusti, 2014

Fastighetsägarna Syds överklagan avvisas

Fastighetsägarna Syd överklagade antagandet av detaljplanen för det nya handelsområdet C4-shopping i Hammar i Kristianstad. Nu står det klart att Länsstyrelsen har avvisat organisationens överklagan.

Fastighetsägarna Syd överklagade kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen för C4 Shopping i Hammar till Länsstyrelsen i april i år. Anledningen var de negativa konsekvenser för cityhandeln om ett nytt externhandelsområde etableras i Kristianstad, något som kom fram i en rapport av analysföretaget WSP.

[ Annons ]

Nu står det klart att Länsstyrelsen inte anser att Fastighetsägarna Syd inte har rätt att överklaga, eftersom de inte anses vara sakägare ”eller omfattas av den utökade krets som ska underrättas om beslut om antagande av en detaljplan enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen. Därför kan organisationen inte bedömas ha rätt att överklaga kommunens beslut”, skriver Kristianstadsbladet.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, men om Fastighetsägarna Syd går vidare är inte klart än. Först ska länsstyrelsens beslut analyseras för att se om det finns skäl att överklaga avvisningsbeslut.
– Frågan just nu är om vi är sakägare eller inte – och svaret avgör ju om vi som organisation har rätt att överklaga detaljplanen eller ej. Vi hoppas förstås hitta stöd för att kunna vara sakägare eftersom bland annat hyresgästorganisationer kan ha den ställningen. Dessutom finns ju bland våra medlemsföretag sådana som är sakägare och då vore det kanske inte så långsökt om även deras medlemsorganisation kunde ha samma status, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd och fortsätter:

– Om vi når ända dit, så ser vi förstås fram emot en saklig prövning av själva detaljplanebeslutet. Där tycker vi oss ju ha starka argument och en extern rapport av WSP som tydliggör bristerna i kommunens beslutsunderlag.

C4 Shopping, med detaljhandel, dagligvaru- och volymhandel, beräknas öppna hösten 2016.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]