[ Annons ]

Fastighetsägarna Syd kommer att överklaga kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen för C4 Shopping i Hammar. – Kommunen bygger på felaktiga premisser. Marken borde användas till annat än handel, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.
Publicerat 17 april, 2014

Fastighetsägarna Syd överklagar beslut om Hammar

Fastighetsägarna Syd kommer att överklaga kommunfullmäktiges antagande av detaljplanen för C4 Shopping i Hammar. – Kommunen bygger på felaktiga premisser. Marken borde användas till annat än handel, säger Göran Höckert, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Syd.

Kommunfullmäktige i Kristianstad har nu antagit detaljplanen för ett nytt externhandelsområde i Hammar, strax utanför staden. Härom året lät kommunen ett konsultbolag göra en bedömning av konsekvenserna för handeln i Kristianstad om köpcentret C4 Shopping byggs. Nyligen gav Fastighetsägarna Syd analysföretaget WSP uppdraget att bedöma kommunens tidigare gjorda undersökning. WSP:s granskning visar långt mer omfattande negativa effekter i stadskärnan och på handelsområdet Härlöv av det planerade externhandelsområdet än vad som tidigare antagits.

[ Annons ]

Den nya centrumgallerian Galleria Boulevard som håller på att byggas utökar handelsytan i city från nuvarande 27 000 kvadratmeter med ytterligare 22 000 kvadratmeter.

– Kristianstad är känd för sin starka cityhandel. Nu byggs Galleria Boulevard som stärker cityhandeln, men det innebär också en utmaning i och med att den ger plats för 70 nya butiker. Jag tror att det blir bra i längden, det är en djärv satsning i linje med den handelsstadstradition Kristianstad har säger Göran Höckert, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna Syd.

Med ytterligare 35 000 kvadratmeter handelsyta och 70–75 butiker i det planerade C4 Shopping i Hammar räcker inte köpkraften till både centrum- och externhandeln enligt WSP. Enligt deras rapport tappar centrumhandeln cirka 20–25 procent av omsättningen och det redan befintliga externhandelsområdet Härlöv cirka 10–15 procent om C4 Shopping i Hammar byggs.

– Det finns ingen stad som på några år kan klara och må bra av en utbyggd handel med 200 procent.  Ny externhandel i Kristianstad kan och bör hänvisas till stadsdelarna Härlöv och Långebro där stora investeringar redan gjorts i ett väl fungerande, men delvis outnyttjat externhandelsområde.

 

Vad innebär det för fastighetsägarna om handelsområdet i Hammar blir av?
– Det är stora värden som står på spel. Om det blir som WSP förutspår återverkar det kraftigt på butikernas lönsamhet och på sikt påverkar det förstås fastighetsvärdena. Vi pratar delvis i egen sak, men är samtidigt måna om att ihop med staden, handeln och besöksnäringen utveckla Kristianstad till en ännu attraktivare stad, säger Göran Höckert och fortsätter:

– Kristianstad borde förstärka sin profil som handelsstad med stark cityhandel, fullfölja satsningen på sin nya citygalleria och avstå från slentrianmässig utbyggnad av externhandel.  Det skulle göra staden ännu mer unik och passa väldigt bra i år när Kristianstad är en av de nominerade till utmärkelsen Årets Stadskärna.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]