Den snabba tillväxten i bostadsbyggandets väntas mattas av 2018, bland annat på grund av brist på arbetskraft. Foto: Shutterstock
Publicerat 6 september, 2016

Fastighetsägarna Sverige positiva till loggbok

I sitt remissvar på Boverkets rapport anser Fastighetsägarna Sverige att det finns nytta med dokumentationssystem.

Boverket föreslår i sin rapport att dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation, en så kallad loggbok, ska bli lagkrav och endast omfatta vissa byggnader och vissa åtgärder. Boverket anser att en loggbok bidrar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Giftfri miljö” och ”God bebyggd miljö”.

[ Annons ]

Enligt Fastighetsägarna Sverige kan en loggbok mycket väl bidra till att uppfylla kvalitetsmålen men de anser att Boverket inte tillräckligt har konstaterat hur och i vilken grad ett lagkrav på en loggbok bidrar till målen.

Läs hela Fastighetsägarna Sveriges remissvar på Boverkets rapport.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]