Konstnären Henrietta Kozica smyckade förra året en byggnad i Göteborg. Foto: Raimo Orava.
Publicerat 24 maj, 2017

Fastighetsägarna stödjer gatukonstfestival

Fastighetsägarna GFR bidrar med 60 000 kronor till gatukonstfestivalen Artscape som anordnas i Torsby i Värmland. Syftet är att skapa ett mer attraktivt centrum och stärka samarbetet mellan privata fastighetsägare, kommunen och handeln.

Projektet Artscape är ett kulturprojekt inom gatukonst och urbankonst som första gången genomfördes 2014 i Malmö. Nu har turen kommit till Värmland där gatufestivalen kommer att pågå mellan den 24 juli och 18 augusti. Konstnärer från hela världen kommer tillsammans med svenska och lokala värmländska kollegor att skapa offentlig konst ibland annat Torsby.

[ Annons ]

– Det här hoppas vi blir startskottet för en bredare samverkan kring centrumutvecklingsfrågor i Torsby. Genom att locka besökare och på så vis öka turism och handel kan projektet Torsbys attraktion öka och skapa och stolthet för orten genom att inspirera med konst i det offentliga rummet, säger Maria Frisk, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Värmland.

Projektet finansieras också med motsvarande summa av de privata fastighetsföretagen och av Torsby kommun.

– Att vara en av de kommuner som deltar i den planerade festivalen Artscape 2017 är ett sätt att låta Torsby synas i nya sammanhang, både lokalt, regionalt och globalt. Och samtidigt som stadskärnan blir flera monument rikare påverkar det i förlängningen värdet på fastigheterna positivt. Därför är det roligt att styrelsen beviljat medel för det här arbetet, säger Maria Frisk.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]