Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 11 september, 2019

Fastighetsägarna Stockholms utgångsbud: hyreshöjning med 3,5 procent

Inom en snar framtid inleds förhandlingarna om Stockholmshyrorna. Fastighetsägarna Stockholm menar att den allmänna hyresnivån i Stockholmsregionen behöver höjas med 3,5 procent under 2020.

Fastighetsägarna Stockholm menar att hyresrättens position på Stockholms bostadsmarknad har försvagats under lång tid. Organisationen pekar på hur cirka 90 procent av innerstadens lägenheter i början av 1970-talet var hyresrätter, mestadels privatägda. Idag har andelen fallit till lite drygt 30 procent.

[ Annons ]

– Utvecklingen är till stor del en följd av grundläggande problem i den svenska förhandlingsmodellens sätt att fungera på hyresmarknaden.  Det saknas såväl en enighet om vad de årliga förhandlingarna ska baseras på som en fungerande opartisk tvistelösning. Dessa frågor adresseras i Januariavtalet så det finns hopp om att vi snart får en ändring på detta, säger Nathalie Brard, chef hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm i ett pressmeddelande.

Hon menar att om Stockholms ska vara en fortsatt motor för landets ekonomiska tillväxt spelar hyresrätten en viktig roll för dynamiken på arbetsmarknaden och för. Och då måste hyresutvecklingen tillåtas att följa den samhällsekonomiska utvecklingen, menar Nathalie Brard. Hon menar att den allmänna hyresnivån knappt tillåtits följa inflationen de senaste året. Därför har hyrorna fallit i reala termer.

– Enligt lagstiftningen ska hyresutvecklingen spegla bostadskonsumenternas värderingar. Det innebär i praktiken att de årliga hyreshöjningarna måste spegla utvecklingen av hushållens disponibla inkomster. Det är ju den som avgör våra möjligheter att uttrycka våra värderingar i ekonomiska sammanhang, säger Nathalie Brard.

Att man kommer yrka på en höjning med 3,5 procent under 2020 bygger på att enligt Riksbankens septemberprognos förväntas hushållens disponibla inkomster öka nominellt så mycket.

– Det faktum att hyresnivån under lång tid har varit för låg för att kunna försvara hyresrättens position, motiverar visserligen en något högre höjning under 2020. Den osäkra makroekonomiska miljön gör dock att vi ser en utveckling i linje med den förväntade utvecklingen av disponibelinkomsterna som rimlig, säger Nathalie Brard.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]