”I Stockholmsregionen pekar alla siffrorna uppåt – förutom när det gäller hyresrätten” säger Billy McCormac, vd för Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 19 augusti, 2016

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på 2,5 procents hyreshöjning

Hyrorna i Stockholmsregionen har inte följt hushållens inkomstutveckling. För att vända trenden yrkar därför Fastighetsägarna Stockholm på en snitthöjning av hyrorna i Stockholm på 2,5 procent under 2017.

Bristen på hyresrätter gör att stora grupper som studenter och nyanlända har det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera. Detta, menar Fastighetsägarna Stockholm, innebär ett reellt hot mot Stockholms utveckling.

[ Annons ]

En bidragande orsak till den situationen är att avkastningen från långsiktigt ägande och förvaltande av hyresrätter varit låg i förhållande till värdeökningen i den ägda delen av bostadsbeståndet.

 I Stockholmsregionen pekar alla siffrorna uppåt  förutom när det gäller hyresrätten. Den negativa trenden måste brytas om Stockholm ska fortsätta att växa i samma takt. Situationen är ohållbar. Vi anser att en blygsam hyreshöjning i relation till ökningar av BNP och timlöner utgör ett litet men viktigt steg i rätt riktning. Ingen vinner på status quo. Det handlar om att rädda hyresrätten, säger vd Fastighetsägarna Stockholm Billy McCormac.

Fastighetsägarna Stockholm yrkar på att hyreshöjningen för 2017 ska spegla den förväntade utveckling av inkomsterna som landets prognosmakare ger uttryck för. Under 2017 räknar Riksbanken med att landets ekonomi (BNP) och timlöner ska öka med 2,5 respektive med 3,5 procent. Fastighetsägarna Stockholm yrkar därför att hyrorna ska höjas i snitt med 2,5 procent från den 1 januari 2017.

I förhandlingen kommer Fastighetsägarna Stockholm att presentera en differentiering av det genomsnittliga yrkandet baserat på lägesfaktorn.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]