Nu är det klart att Arlandas tredje bana kommer att få användas även efter 2013. Fastighetsägarna Stockholm välkomnar Mark- och miljödomstolens dom: "Den ger Arlanda en möjlighet att växa som internationell flygplats.
Publicerat 28 november, 2013

Fastighetsägarna Stockholm: Välkommen dom om Arlanda

Nu är det klart att Arlandas tredje bana kommer att få användas även efter 2013. Fastighetsägarna Stockholm välkomnar Mark- och miljödomstolens dom: "Den ger Arlanda en möjlighet att växa som internationell flygplats.

– Ett totalstopp för flygningar på den tredje banan hade varit mycket olyckligt. Det skulle ha lett till en kraftig minskning av flygningarna på Arlanda. För Stockholmsregionen skulle det ha varit förödande, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen i en kommentar till domen.

[ Annons ]

Domstolens prövning har framför allt gällt två saker: kodioxidutsläppen på och kring flygplatsen samt bullernivåerna i samband med inflygningen över Upplands Väsby. Nu lyfter domstolen bort det nationella kravet om att även biltrafiken till och från Arlanda ska räknas in i flygplatsens utsläppskvot. Domstolen skriver också att banan kommer att få användas även efter 2018, men endast under rusningstid, det vill säga på morgnar och sena eftermiddagar.
– Det är positivt att vi nu vet att den tredje banan även fortsättningsvis får användas under rusningstid. Däremot är det oklart i vilken mån kravet på minskat buller under övriga tider, kommer att utgöra ett hinder eller inte, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]