Efter en ansökan från Hyresgästföreningen beslutade Hyresnämnden att en fastighet i Västertorp skulle tvångsförvaltas i tre års tid. Nu utesluter Fastighetsägarna medlemmen.
Publicerat 12 april, 2012

Fastighetsägarna Stockholm utesluter nu medlem

Efter en ansökan från Hyresgästföreningen beslutade Hyresnämnden att en fastighet i Västertorp skulle tvångsförvaltas i tre års tid. Nu utesluter Fastighetsägarna medlemmen.

Fastighetsägarna Stockholms styrelse har nu beslutat att utesluta Sylvi Wrande som medlem.

[ Annons ]

Hyresnämnden beslutade i år att Sylvi Wrandes fastighet i Västertorp skulle ställas under tvångsförvaltning i tre års tid. Därefter fastställde Svea hovrätt hyresnämndens beslut. Skäl till beslutet var bland annat att det fanns allvarliga brister i fastighetsförvaltningen på grund av eftersatt underhåll.

Fastighetsägarna Stockholms ansvarsnämnd bedömde att fastighetens misskötsel på gått under en längre tid och att Sylvi Wrande därmed ”åsidosatt god sed på hyresmarknaden”. Mot bakgrund av detta föreslog Ansvarsnämnden för Fastighetsägarnas styrelse att utesluta medlemmen och styrelsen valde att gå på deras linje.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]