[ Annons ]

Allvarligt misskött förvaltning av en fastighet har fått Fastighetsägarna Stockholm att utesluta en medlem. Anses ha brutit mot god sed på hyresmarknaden.
Publicerat 30 april, 2014

Fastighetsägarna Stockholm utesluter medlem

Allvarligt misskött förvaltning av en fastighet har fått Fastighetsägarna Stockholm att utesluta en medlem. Anses ha brutit mot god sed på hyresmarknaden.

Medlemmen har tidigare anmälts till Miljö- och hälsoskyddsnämnden för att ha misskött förvaltningen i en av sina fastigheter på Burspråksvägen 13 i Johanneshov. Medlemmen fick vitesföreläggande om att åtgärda bland annat brister i rivningsarbeten, ventilation, sanitet och inomhustemperatur.

[ Annons ]

Även Fastighetsägarna Stockholms Ansvarsnämnd har funnit att medlemmen misskött förvaltningen av två lägenheter i fastigheten. Fastighetsägarna Stockholms styrelse anser att medlemmen har brutit mot god sed på hyresmarknaden och utesluter medlemmen ur föreningen.
– Två av lägenheterna i den aktuella fastigheten har haft stora brister. En av dem har varit obeboelig ända sedan hösten 2012 och saknat ytskikt, vatten och sanitet och haft ett öppet schakt i badrummet. Det förekommer också brister i ventilation, asbest och värme. Medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm kräver ett etiskt och ansvarsfullt fastighetsägande, vilket den här medlemmen inte når upp till, säger Marie Öhrström, chefsjurist på Fastighetsägarna Stockholm.

Fastighetsägarna Stockholm har regler om god sed och etik som man åtar sig att följa när man blir medlem. Reglerna handlar både om relationen till hyresgästerna och hur förvaltning av fastigheten ska gå till.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]