[ Annons ]

Fastighetsägarna Stockholm, som i Solna företräder drygt 100 fastighetsägare valde i fredags att frånträda förhandlingen om 2015 års hyreshöjning. Strandningen kommer i ett skede där majoriteten av hyresförhandlingarna i Stor-Stockholm är klara.
Publicerat 13 april, 2015

Fastighetsägarna Stockholm strandar förhandlingar i Solna

Fastighetsägarna Stockholm, som i Solna företräder drygt 100 fastighetsägare valde i fredags att frånträda förhandlingen om 2015 års hyreshöjning. Strandningen kommer i ett skede där majoriteten av hyresförhandlingarna i Stor-Stockholm är klara.

I september 2014 överlämnade Fastighetsägarna Stockholm, och berörda fastighetsägare, en framställan om hyreshöjning för 2015. Drygt sex månander senare har någon överenskommelse ännu inte kunnat nås med Hyresgästföreningen.

[ Annons ]

Fastighetsägarnas ambition är att i Solna nå en uppgörelse om en hyreshöjning i nivå med övriga höjningar i Stor-Stockholm. Hyresgästföreningen motsätter sig hyreshöjningar, och har istället begärt sänkta hyror.

Fastighetsägarna kommer nu att överlämna frågan till Hyresnämnden i Stockholm.

Samtidigt har den allmännyttiga bostadsstiftelsen Signalisten lämnat över förhandlingarna till hyresmarknadskommittén, ett tvistlösningsorgan mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen i SABO.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]