[ Annons ]

Upptrappningen av de nya markhyrorna ska göras under fem år istället för tre i ett nytt förslag från majoriteten i Stockholms stadshus om tomträttsavgälder.
Publicerat 24 februari, 2016

Fastighetsägarna står utanför samtal om hyra i Stockholm

De tre kommunala bostadsbolagen i Stockholm har tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm startat ett arbete med att få fram en systematisk hyressättningsmodell. Fastighetsägarna Stockholm har hoppat av samtalen och planerar inte att återuppta diskussionen.

Frågan om en systematisk hyressättningsmodell för Stockholm är en långbänk som startade redan 2009 då parterna på hyresmarknaden, Fastighetsägarna, Sabo och Hyresgästföreningen presenterade det man då kallade ”Stockholmsmodellen”, ett principförslag där lägenhets-, fastighets- och områdesstandard skulle poängsättas. Här fanns även en indelning av regionen i 37 geografiska värdeområden som skulle utgöra underlag till lägesfaktorn.

[ Annons ]

Förhandlingarna om Stockholmsmodellen fortsatte under många år och hos Fastighetsägarna i Stockholm hade man förhoppningar att nå fram till ett resultat, många mantimmar lades ner på arbetet.

2011 lämnade Hyresgästföreningen plötsligt förhandlingarna. Försök till en nystart gjordes under 2015 men i februari ansåg Fastighetsägarna i Stockholm att de samtalen inte gav något och avbröt samarbetet.

Men de tre kommunala bolagen i Stockholm väljer nu att gå vidare arbetet inom ramen för Hyreskommittén. Målet är att presentera en plattform för systematisk hyressättning i maj.

– Vi har ett stort arbete framför oss och ska bland annat diskutera hur standard, förvaltning och läge ska värderas när hyran sätts, säger Pelle Björklund, vd för Svenska Bostäder.

Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm, säger att de idag inte har några planer på att gå med i förhandlingar på grund av att de kommunala Stockholmsbolagen, som också är medlemmar i Fastighetsägarna Stockholm, valt att fortsätta.

– Vi ser inga skäl att ändra vårt beslut. Vi och de kommunala bolagen har olika syn på denna fråga.

Kan ni tänka er att ansluta längre fram?

– Det kan jag inte uttala mig om. Frågan är för närvarande inte aktuell.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]