[ Annons ]

Beslutet att säga upp avtalet om hyressättningsavgift möts av kritik från Hyresgästföreningen, men Fastighetsägarna menar att uppsägningen är nödvändig för en bättre dialog i framtida hyresförhandlingar.
Publicerat 1 oktober, 2012

Fastighetsägarna säger upp avtal om hyressättningsavgift

Beslutet att säga upp avtalet om hyressättningsavgift möts av kritik från Hyresgästföreningen, men Fastighetsägarna menar att uppsägningen är nödvändig för en bättre dialog i framtida hyresförhandlingar.

I fredags beslutade Fastighetsägarna Stockholm att säga upp avtalet med hyresgästföreningen rörande hyressättningsavgiften – en avgift om 144 kronor per lägenhet och år, som alla hyresgästerna betalar till Hyresgästföreningen för att bekosta deras förhandlingsarbete. Fastighetsägarnas skäl till uppsägningen är missnöje med den långdragna processen som föregick 2012 års hyressättning.

[ Annons ]

– Om Hyresgästföreningen inte vill ta ansvar för att genomföra de kollektiva hyresförhandlingarna på ett effektivt sätt kan vi inte motivera våra medlemmar att samla in hyresgästernas betalning och vidarebefordra pengarna till Hyresgästföreningen, säger Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Hos Hyresgästföreningen möttes beskedet om uppsägningen med besvikelse. Terje Gunnarsson, regionordförande i Hyresgästföreningen Stockholm menar att 2013 års hyresförhandlingar kan tvingas dra ut ännu längre på tiden eftersom beslutet kan leda till fler enskilda förhandlingar.

– Vi har alltid hyresgästens bästa i fokus. Vi ser nu hur Fastighetsägarna Stockholm avsäger sig sitt ansvar för det kollektiva hyresförhandlingssystemet. Det gynnar varken hyresgästerna eller fastighetsägarna. Hur tänker Fastighetsägarna agera i framtiden, ska deras medlemmar tvingas förhandla med varje enskild hyresgäst för sig? Då lär förhandlingarna verkligen dra ut på tiden, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Christer Janssons förhoppning är att beslutet om att säga upp avtalet kommer att leda till en förbättrad dialog om själva hyresförhandlingsprocessen inför 2013 års förhandling.

– Det är svårt att bedöma hur vårt beslut kommer att påverka de kommande förhandlingarna, men min förhoppning är att vi ska kunna återuppta förhandlingarna om en förbättrad förhandlingsprocess. Jag tror att Hyresgästföreningen har förstått att det här är en väldigt viktig fråga för våra medlemmar. Nästa vecka kommer vi börja diskussionen om nya hyror, då får vi se om vi kan återaktulisera frågan, säger Christer Jansson, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Betyder det att det finns en chans att ni omprövar beslutet att säga upp avtalet?

– Vi har sagt att vi välkomnar Hyresgästföreningen till fortsatta samtal för att möjliggöra en överenskommelse om en förbättrad process för de kollektiva förhandlingarna. Om vi kan komma överens om att få förhandlingarna att fungera bättre än vad de tidigare gjort så kan vi återta uppsägningen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]