[ Annons ]

Både inflationen och resursutnyttjandet ligger på mycket låga nivåer. Trots det utesluter Riksbanken ytterligare räntesänkningar. Det bidrar till en svag svensk tillväxt under de kommande åren skriver Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.
Publicerat 22 februari, 2013

Fastighetsägarna: Riksbankens optimism orsakar svag tillväxt

Både inflationen och resursutnyttjandet ligger på mycket låga nivåer. Trots det utesluter Riksbanken ytterligare räntesänkningar. Det bidrar till en svag svensk tillväxt under de kommande åren skriver Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.

Med hänvisningar till mer positiva prognos i omvärlden och oro för de svenska hushållens skuldsättning väljer Riksbanken att inte sänka räntan. Beslutet grundar sig på en ofullständig analys menar Fastighetsägarna i sin senaste konjunkturprognos.

[ Annons ]

– Riksbanken har en alltför optimistisk syn på utvecklingen i omvärlden. Situationen på finansmarknaderna har visserligen förbättrats efter ECB-chefen löfte förra året om att göra allt för att rädda euron. Men valutaunionen befinner sig i recession och mycket lite har gjorts för att lösa de grundläggande problemen, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

Fastighetsägarna menar istället att den ökande skuldsättningen i Sverige i stor del beror på hyresrättens kraftiga tillbakagång till följd av hyresmarknadens regelverk. De föreslår att myndigheterna istället bör skifta fokus och skapa ett ändamålsenligt hyressättningssystem, som uppmuntrar nyproduktion och omsättning av hyresrätter.

– Svag utveckling i Europa och USA, drar ned tillväxten i tillväxtländerna och då går det trögt även i Sverige. Riksbanken kommer troligen att ge med sig och sänka räntan en gång till, men trots det kommer ekonomin inte att växa mer än cirka en procent 2013 och drygt två procent 2014, säger Tomas Ernhagen.

För mer information gå in på Fastighetsägarnas hemsida.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]