Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 20 februari, 2024

Fastighetsägarna positiva till förslag om riskdelning

Fastighetsägarna MittNord välkomnar förslaget från regeringens särskilda utredare om riskdelning för att skapa fler nya bostäder. Däremot tror man inte på införandet av en statlig hyresförlustgaranti.

I förra veckan skrev Fastighetstidningen om den delredovisning som Peter Larsson, regeringens särskilda utredare för ökat bostadsbyggande i landets expansionskommuner, lagt fram.

Han har bedömt att läget för bostadsbyggandet i Norr- och Västerbotten är akut, och föreslog i rapporten att den statliga stiftelsen Norrlandsfonden skulle få ett tillskott på 4 miljarder kronor, samt en ny statlig kreditgaranti för så kallade etablerings- och expansionskommuner. Därtill skulle man införa en statlig hyresförlustgaranti, som skulle garantera en viss del av hyresintäkterna eller ersätta hyresförluster och hyresbortfall.

[ Annons ]

Fastighetsägarna har som en av flera aktörer, däribland industriföretag, fastighetsutvecklare, byggföretag, kommuner och myndigheter, aktivt deltagit och bidragit med sakkunskap och förslag i analysarbetet till delrapporten.

– Det är positivt att regeringens utredare ser behov av riskdelning i tuffa ekonomiska tider för att öka bostadsbyggandet. Att staten är villig att bidra genom ökat kapital till Norrlandsfonden och kreditgarantier är värdefullt, säger Jens Pihlblad, näringspolitiskt ansvarig Fastighetsägarna MittNord.

Däremot tror han inte på att en hyresförlustgaranti är en hållbar lösning. Detta eftersom det inte är vakansgraden som utgör ett problem i fastighetsutvecklarens kalkyler, utan snarare löpande kredit- och förvaltningskostnader.

Jens Pihlblad menar istället att fri hyressättning skulle vara ett effektivt sätt att få i gång bostadsbyggandet i etablerings- och expansionsorter.

– Införande av fri hyressättning i nyproduktion, där marknadskrafterna för tillgång och efterfrågan kan stimulera investeringsvilja på etablerings- och expansionsorter som nämns i rapporten, skulle kunna överbrygga de hinder som finns idag, säger Jens Pihlblad.

Det är något som Kent Persson, Samhällspolitisk chef, Heimstaden, också lyfter i sin ledare på bostadspolitik.se:

”Huvudproblemet för nyproduktionen av hyresrätter i hela Sverige är osäkerheten kring hyresnivåerna och de årliga hyresjusteringarna. Det leder till högre risk vilket leder till ökade avkastningskrav vilket till sist leder till att affären inte går ihop. Fastighetsvärderingarna understiger byggkostnaderna. Detta är inte med i rapporten. Och därmed missar man den viktigaste reformen för att skapa möjligheter för nyproduktionen av hyresrätter. Som bekant så finns det redan en utredning som föreslår fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Den är i allra högsta grad relevant som lösning för problemen i norr.”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]