Foto: Shutterstock
Publicerat 16 januari, 2019

Fastighetsägarna: Överenskommelsen med Kirunabostäder bryter mot lagen

I ramöverenskommelsen mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har nyproducerade hyresbostäder underprisats så att på det omöjliggör för privata investerare att satsa i Kiruna. Det menar Fastighetsägarna MittNord.

Hyresgästföreningen och Kirunabostäder har kommit överens om ett avtal gällande hyresnivån för de hyresgäster som måste flytta på grund av stadsomvandlingen. Enligt denna sätts snitthyran för nyproducerade lägenheter i Kirunabostäders bestånd, som är ersättningslägenheter för de som ska rivas, till 1150 kronor per kvadratmeter.

[ Annons ]

Det är för tok för lågt menar Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

– Genom den ramöverenskommelse som har träffats mellan Kirunabostäder och Hyresgästföreningen har parterna underprissatt nyproducerade hyresbostäder på ett sådant sätt att det omöjliggör för privata investerare att satsa i Kiruna. Vi menar att detta strider mot gällande lagstiftning, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Peter Sörman betonar att han har förståelse för att politiker och Kirunabostäder vill värna om de hyresgäster som påverkas av samhällsomvandlingen. Men han menar att det är möjligt att uppnå utan att slå ut all privat investeringsvilja i Kiruna och istället skapa en fungerande bostadshyresmarknad med långsiktiga spelregler och konkurrensneutrala villkor.

– Därför bör ramöverenskommelsen handla om att rikta hyresrabatter till hyresgäster istället för konstlat låga hyresnivåer som påverkar investeringsviljan för lång tid framöver, säger Peter Sörman

Det är mellan 600 och 700 lägenheter i Kirunabostäders bestånd som påverkas av samhällsomvandlingen och ersätts med nyproducerade hyreshus. Fastighetsägarna menar att eftersom parterna valt att koppla hyresnivåerna till fastigheterna istället för hyresgästerna växer över längre tid två parallella hyresmarknader fram.

– Vem som helst kommer i framtiden att kunna efterfråga en hyresrabatterad lägenhet i aktuella fastigheter. En uppenbar risk för svarthandel med hyreskontrakt finns. Dessutom lär situationen som uppstår leda till ökad omflyttning och ökat slitage på det ordinarie hyresbeståndet, fortsätter Peter Sörman.

Sten Nylén (S), styrelseordförande i Kirunabostäder, slår ifrån sig kritiken.

– Det bryter definitivt inte mot någon lagstiftning. Jag hade ju förstått om vi hade sänkt hyrorna till en nivå lägre än vad det var innan. Men det här handlar om en skadeersättning som vi får från LKAB och avtalet gäller ju bara samhällsomvandlingsbostäder som LKAB bygger upp. Det gäller inte alla fastigheter som byggs i Kiruna, säger Sten Nylén.

Han menar att det inte finns någon som helst risk att den låga hyresnivån skulle spilla över på det övriga bestånd som ska byggas.

– Nej, för redan idag har vi en mycket låg hyresnivå i de hus som ska ersättas.

Den så kallade Allbolagen säger att kommunägda bostadsbolag ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att ett kommunägt bolag ska agera på marknaden på samma sätt som ett privat bolag. Fastighetsägarne menar att hyresnivån i ramöverenskommelsen inte bara ett problem i förhållande till lagstiftningen, sannolikt innebär överenskommelsen också ett omfattande statsstöd som inte anmälts till EU-kommissionen.

– Vad vi erfar har även LKAB Fastigheter tecknat ett liknande avtal på samma hyresnivåer. Samma invändningar kvarstår mot LKAB Fastigheter även om vi inte fått ta del av deras avtal med Hyresgästföreningen, säger Peter Sörman.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]