Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna
Publicerat 16 januari, 2023

Fastighetsägarna om byggkostnadsindex: ”tvärnit i bostadsbyggandet”

Byggkostnadsindex för flerbostadshus är den högsta ökningen som noterats sedan 1974. Nu hoppas Fastighetsägarna på förståelse i återstående hyresförhandlingar.

SCB kom med sin rapport på måndagen, och deras statistik visade att byggkostnadsindex ökade med i snitt 15,6 procent mellan december 2021 och december 2022. Det är den högsta ökningen på nästan 50 år.

När det kommer till entreprenörsidan steg kostnaderna med 10,9 procent. Det gäller transporter, drivmedel och elkraft – störst ökning är kostnaden för elkraft som steg med 99,4 procent. I princip alla varuslag utom trävaror har ökat på årsbasis mellan december 2021 och december 2022.

[ Annons ]

Dessutom steg byggherrekostnaderna med 39,0 procent vilket påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 6,5 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på räntekostnaderna som steg med 138 procent.

Martin Lindvall, Samhällspolitisk chef, Fastighetsägarna, tycker att det är en bekymmersam utveckling som slår mot både bostadsbyggande och förvaltning av hyresbostäder.

– Det är tyvärr inte alarmistiskt att tala om en tvärnit i bostadsbyggandet. Redan dystra prognoser får ytterligare bränsle av SCBs byggnadskostnadsindex. Det kommer också slå igenom på förvaltning av bostäderna, i form av renoveringar och underhåll. Med en hyresutveckling som inte tar hänsyn till den här kostnadsutvecklingen går det inte ihop. Det blir nödvändigt att spara in på underhåll och å renoveringsprojekt får skjutas upp.

Nu hoppas Martin Lindvall på att Hyresgästföreningen tar till sig detta, så att återstående hyresförhandlingar kan landa på rimliga uppgöreslser.

– Vi har förklarat inför förhandlingarna att behoven ligger på 20 procent, men enligt trepartsmodellen ska vi dela på kostnaderna och då har vi lagt yrkanden kring tio procent. Vilket Hyresgästföreningen har beskrivit som helt orimligt. SCB beskriver en annan verklighet.

Martin Lindvall ser inga tecken på att kostnaderna kommer gå ner under 2023, tvärtom.

– Räntorna kommer fortsätta uppåt, inflationen är fortsatt hög och vi befinner oss i en lågkonjunktur. Vi ligger på en ny nivå nu, som riskerar att bli det nya normala.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]