Foto: Shutterstock
Publicerat 6 september, 2018

Fastighetsägarna och Sabo anser att hyran ska upp med 3-4 procent

Fastighetsägarna och Sabo går idag gemensamt ut med krav på att de kommande hyreshöjningarna för 2019 kopplas till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Cirka 3-4 procents tror man är en rimlig höjning beroende på lokala förutsättningar.

Snart börjar hyresförhandlingarna för nästa års hyror. Fastighetsägarna och Sabo har gemensamt utarbetat en vägledning som man anser ska styra årets förhandlingar. I den konstaterar man att trenden med realt fallande hyresnivåer inte är ett alternativ om hyresrättens konkurrenskraft ska kunna bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen.

[ Annons ]

De senaste åren har hyreshöjningarna hamnat under KPI (Konsumentprisindex).  2017 landade hyreshöjningen på 0,7 procent i Stockholms kommun samtidigt som KPI ökade med 1,8 procent. I år förväntas KPI vid årets slut bli 2,0 procent och hyran sattes till 1,0 procent.

– Ska man skapa incitament för fastighetsägare att investera i nya bostäder måste det finnas utrymme för en ekonomisk utveckling som kan konkurrera med andra placeringar, säger Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna Sverige,

Även Sabo poängterar att hyresnivån måste utvecklas på ett sätt som ger tillräckligt konkurrenskraftiga villkor.

– Hyran är hyresvärdens helt dominerande intäkt. Den ska betala löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll, samt göra det möjligt att bygga upp kapital för att delfinansiera nyproduktion. Vill vi ha många och välunderhållna hyresrätter även i framtiden måste vi ta hänsyn till detta, säger Anders Nordstrand, vd Sabo.

Vägledningen som tagits fram pekar på att det saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten.

– På många orter har denna otydlighet skapat stora problem i hyresförhandlingarna mellan parterna. För att ändra på detta och underlätta förhandlingarna har vi – SABO och Fastighetsägarna – nu tagit fram en gemensam vägledning, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Hyresförhandlingarna menar Fastighetsägarna och Sabo ska följa den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Därför måste den grundas på prognoser för det kommande året och sådana görs företrädesvis på nationell nivå. SABO och Fastighetsägarna har valt att utgå från Riksbankens prognoser, som pekar på en fortsatt god utveckling för svensk ekonomi med stigande inflation och räntor som följd. Slår dessa nationella prognoser in borde den allmänna hyresnivån höjas med cirka 3-4 procent under 2019.

– Vi är dock noggranna med att poängtera att förhandlingarna sker lokalt på ortsnivå och där kan självfallet utvecklingen vara annorlunda än på nationell nivå. Detta är alltså inget försök att bedriva nationella hyresförhandlingar. Det är parterna på landets olika orter, som ytterst kommer att precisera de yrkanden som de anser är relevanta, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen säger i en kommentar att hon anser hyresvärdarnas krav är omotiverat höga.

– Deras vinster har fortsatt öka, räntorna är låga och antalet tomma lägenheter är i det närmaste obefintlig. I förhållande till risk är hyresvärdarnas avkastning mycket god. Förklaringen är enkel, det råder bostadsbrist i nästan hela Sverige.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]