[ Annons ]

Den gemensamma uppförandekoden för leverantörer ska främja en hållbar utveckling. Foto: Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 9 mars, 2016

Fastighetsägarna lanserar branschgemensam uppförandekod

Under tisdagen presenterade Fastighetsägarna Sverige en branschgemensam uppförandekod för leverantörer. Syftet är att fastighetsägare gemensamt ska verka för att varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Uppförandekoden ställer krav på leverantörer på bland annat en god miljöhänsyn, en tillfredsställande arbetsmiljö och goda sociala villkor.

[ Annons ]

Den gemensamma uppförandekoden består även av en databas i vilken fastighetsägare ska kunna se hur leverantörer svarat på frågor om sitt samhällsansvar. De olika frågorna berör områden som affärsetik, arbetsmiljö, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och kvalitet.

Leverantören som valt att fylla i en självutvärdering kan lämna ut ett lösenord till de företag som man vill ska kunna ta del av svaren.

Därefter är det upp till fastighetsägarna att själva göra en bedömning av informationen.

– Det kommer inte finnas någon ”svarta listan” där företag som inte tar ett tillräckligt samhällsansvar hamnar. Systemet bygger helt på frivillighet där vi tillsammans med leverantörerna vill verka för en hållbar utveckling och skapa en plattform för diskussion, säger Per-Erik Stålhandske, konsult på Green Consulting, som under tisdagen presenterade uppförandekoden under ett seminarium hos Fastighetsägarna Sverige.

Det kommer inte finnas någon ”svarta listan” där företag som inte tar ett tillräckligt samhällsansvar hamnar

Per-Erik Stålhandske, konsult Green Consulting. Foto: Susanna Sköld.
Per-Erik Stålhandske, konsult Green Consulting. Foto: Susanna Sköld.

Reaktionerna på den branschgemensamma uppförandekoden var mycket positiva under seminariet och många välkomnade initiativet från Fastighetsägarna.

Databasen med den branschgemensamma uppförandekoden kommer att släppas under nästa vecka och tjänsten är helt kostnadsfri att använda.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]