Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 4 maj, 2016

Fastighetsägarna lämnar bostadsförhandlingarna

Fastighetsägarna har meddelat regeringens förhandlingsledare Claes Stråth att de lämnar förhandlingarna med Hyresgästföreningen och Sabo. Orsaken är att motparterna inte velat diskutera de reformförslag man lagt fram.

I början av januari bjöd statsministern in till blocköverskridande bostadssamtal. Som ett led i detta fick Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, i uppdrag att samla Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, Sabo, för att diskutera förändringar av hyressättningssystemet som kan bidra till bostäder för fler.

[ Annons ]

Det samtalet är nu alltså definitivt över i och med att Fastighetsägarna officiellt dragit sig ur.

– Våra motparter har inte ens velat diskutera de förslag som vi lagt fram, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Enligt Reinhold Lennebo har Hyresgästföreningen och Sabo under de sex veckor förhandlingarna pågått inte visat minsta intresse för de reformförslag som lagts fram.

– Då är det inte längre meningsfullt för oss att delta i samtalen, konstaterar Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarnas förslag var att, i linje med de resonemang som förs i Långtidsutredningen, tillåta en friare hyressättning för nybyggda bostäder med ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästerna. Ett sätt att öka utbudet av bostäder och långsiktigt förbättra bostadsmarknadens funktionssätt menar organisationen.

– Vår ambition var att konstruktivt bidra i förhandlingarna genom att presentera förslag till reformer, för att i ett givande och tagande tillsammans med övriga parter hitta lösningar som kan bidra till att skapa fler bostäder. På så sätt skulle vi parter gemensamt kunna medverka till att föra regeringens och oppositionens bostadssamtal framåt, säger Reinhold Lennebo.

Men han menar att det faktum att Fastighetsägarna nu meddelat Claes Stråth och regeringen att man lämnar förhandlingarna faktiskt kan öka de politiska partiernas möjlighet att diskutera lösningar.

– De får nu större utrymme att diskutera reformer för hyresbostadsmarknaden som verkligen har betydelse. Jag hoppas att de hinner ta igen den tid som förlorats och använder tiden väl för en seriös diskussion om nödvändiga reformer, säger Reinhold Lennebo.

Läs även Reinhold Lennebos inlägg på SvD debatt.

Läs mer: ”Vi är beredda att göra vad som krävs”

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]