[ Annons ]

380 procent – så mycket dyrare per kvadratmeter är det att köpa en bostadsrätt med attraktivt läge i Kalmar jämfört med motsvarande yta i ett mindre centralt område. För hyresrätter skiljer det knappt 9 procent. Det visar en granskning som Fastighetsägarna gjort av prisskillnaderna i Kalmar.
Publicerat 10 januari, 2012

Fastighetsägarna: Kalmars hyresmarknad är i obalans

380 procent – så mycket dyrare per kvadratmeter är det att köpa en bostadsrätt med attraktivt läge i Kalmar jämfört med motsvarande yta i ett mindre centralt område. För hyresrätter skiljer det knappt 9 procent. Det visar en granskning som Fastighetsägarna gjort av prisskillnaderna i Kalmar.

– Människor vill bo centralt och är beredda att betala för det. Det måste slå igenom även för hyresrätter, säger Charlotte Andersson, affärsverksamhetschef på Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

Budet på 1,5 procent i hyreshöjningar från Hyresgästföreningen i Kalmar är oacceptabelt menar branschorganisationen Fastighetsägarna som förhandlar hyran för drygt 5 500 privatägda lägenheter i Kalmar. Därför har nu årets hyresförhandlingar strandat. En ansökan har lämnats in till Hyresnämnden i Jönköping där tvisten kommer att avgöras. Charlotte Andersson menar att det är ett historiskt steg som tagits av de privata fastighetsföretagen. Hon tror att det som händer i Kalmar nu kan få betydelse för hyresmarknaden i hela landet.

– Vad jag vet har vi aldrig strandat så många lägenheter vid ett och samma tillfälle. Och det är första gången vi prövar den nya lagstiftningen, säger hon.

I den ansökan som Fastighetsägarna lämnat in till Hyresnämnden i Jönköping yrkas hyreshöjningar på 7, 5, 3 eller 2,5 procent, framförallt beroende på vilket läge fastigheten har. Kalmar delades 2002 in i sex olika områden som det var tänkt att hyrorna skulle anpassas utifrån. Både SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen var då överens om områdesindelningen där läge 1 motsvarar Kalmars mest attraktiva områden med Varvsholmen, Kalmar slott, Kalmarsundsparken och Ängö. Läge 4-6 innefattar bland annat Norrliden och Rinkabyholm.

Men i den granskning som Fastighetsägarna nu gjort av 5 518 lägenheter i 390 privatägda fastigheter visar det sig att skillnaderna i hyresnivå nästan är obefintliga och att ingen hyresanpassning efter läget har skett. Skillnaderna är inte större än knappt 9 procent. När man samtidigt studerat priserna på de 604 bostadsrätter som sålts under de senaste 12 månaderna visar det sig att det är en prisskillnad på 380 procent per kvadratmeter beroende på läget.

Undersökningen visar också att efterfrågan på bostäder är stor i Kalmar där priset för bostadsrätter mer än femfaldigats under de senaste 15 åren. 1996 låg kvadratmeterpriset för en bostadsrätt på drygt 2 000 kronor. 2010 var priset uppe i 13 572 kronor per kvadratmeter. Siffrorna kommer från Svensk Mäklarstatistik.

– Vår undersökning visar att hyresmarknaden i Kalmar helt klart är i obalans. Vår förhoppning är nu att lägesfaktorn kan slå igenom bättre på hyrorna i Kalmar. Därmed kan Kalmar bli norm för de kommuner där man ännu inte börjat jobba med differentierade hyror på det sätt som sker på allt fler orter, säger Charlotte Andersson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]