[ Annons ]

Boverket och MSB tar tagit avstånd från lokala brandregler som Södertörns brandförsvarsförbund skrivit. Nu får myndigheterna medhåll från Fastighetsägarna.
Publicerat 28 maj, 2012

Fastighetsägarna instämmer i kritik mot lokala brandregler

Boverket och MSB tar tagit avstånd från lokala brandregler som Södertörns brandförsvarsförbund skrivit. Nu får myndigheterna medhåll från Fastighetsägarna.

– Brandskydd och brandsäkerhet är viktiga frågor för Fastighetsägarna. Vi deltar aktivt i MSBs och Boverkets referensgrupper för brandfrågor för att skapa samsyn kring de här frågorna. Vi tycker därför att det är anmärkningsvärt att Södertörns brandförsvarsförbund skriver att radhus ej ska få bebyggas i vissa områden och att byggherren/fastighetsägaren skall lösa brandskyddet på annat sätt än vad som anges i BBR. Byggregler måste vara så enhetliga som möjligt och denna typ av lokala särkrav både försvårar och fördyrar byggprocessen, säger Rikard Silverfur, näringspolitiskt expert på Fastighetsägarna.

[ Annons ]

I reglerna föreslås bland annat att trapphus ska förses med automatisk brandgasventilation och dörrstängare på lägenhetsdörrar. Man vill också förbjuda byggande av radhus i områden där förlängd insatstid råder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]