[ Annons ]

Synliga elledningar, råttor och uteblivna branddörrar. Efter ignorerade föreläggande från Räddningstjänsten och anmälningar om brister till miljöförvaltningen har Fastighetsägarna GFR valt att utesluta ett medlemsföretag i Göteborg.
Publicerat 27 mars, 2014

Fastighetsägarna GFR utesluter medlem i Göteborg

Synliga elledningar, råttor och uteblivna branddörrar. Efter ignorerade föreläggande från Räddningstjänsten och anmälningar om brister till miljöförvaltningen har Fastighetsägarna GFR valt att utesluta ett medlemsföretag i Göteborg.

Turerna kring fastigheten på Bangatan har varit många. Bland annat har Räddningstjänsten utfärdat ett föreläggande att fastighetsföretaget skulle installera branddörrar i fastigheten, ett föreläggande som fastighetsföretaget inte följt. Hyresgästerna har gjort anmälningar till miljöförvaltningen om mögel och råttor. Det har också uppdagats synliga elledningar i fastigheten och Posten delar inte ut post i fastigheten eftersom den inte uppfyller krav på god arbetsmiljö. Nu har fastighetsföretaget som äger hyreshuset uteslutits som medlem ur organisationen Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

– Vi som branschorganisation verkar för det goda fastighetsföretagandet. Det ska vara en kvalitetsstämpel att vara medlem hos oss, säger Åse Sundström, chefsjurist på Fastighetsägarna GFR och fortsätter;
– Vi ser allvarligt på att förvaltningen brister på så många punkter. Särskilt allvarligt är det förstås att misskötsamheten kan innebära en fara för hyresgäster och andra som vistas i fastigheten. Den här medlemmen uppfyller absolut inte de krav vi ställer på våra medlemmar, säger Åse Sundström.

Fastighetsägarna får in en handfull anmälningar per år från organisationens ansvarsnämnd. Nämnden utreder ärendet och låter medlemmen yttra sig. Därefter kan nämnden besluta om disciplinära åtgärder som en erinran, varning eller förslag till Fastighetsägarnas regionala styrelse att utesluta medlemmen, något som sällan sker.
– Det är ovanligt att det är fråga om så allvarlig misskötsamhet som i det här fallet, förklarar Åse Sundström.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]