Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR. Foto: Sofia Sabel.
Publicerat 5 juni, 2018

Fastighetsägarna GFR ger stöd för stadsutveckling

Styrelsen för Fastighetsägarna GFR har beviljat drygt 800 000 kronor till fem olika projekt för att utveckla områden i Göteborg, Skövde, Tranås, Arvika och Vänersborg.

[ Annons ]

Fastighetsägarna GFR har valt att stötta ett antal områden för att bidra till stadsutvecklingen. Skälet är att den traditionella handeln i stadskärnan utmanas allt mer, både av externa handelsplatser och en ökad e-handel. Det gör att stadens aktörer som fastighetsägare, handlare och kommunen behöver samverka för att hitta nya vägar till ett levande centrum.

De drygt 800 000 kronorna kommer från en fond som startades för 12 år sedan. Projekten som valts ut i år kommer även att stöttas av de privata fastighetsägarna med samma belopp. När projektmedel beviljas till ett lokalt projekt ställs krav på att de privata fastighetsföretagen på orten gemensamt bidrar med ett minst lika stort belopp.

– Fastighetsbranschens framgång är helt beroende av en positiv utveckling i våra städer. Det som är bra för vår bransch är också bra för samhället i stort. Jag är personligen stolt över att jobba i en bransch som tar ansvar även för de mindre orterna, säger Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

Sedan fonden startade f har nästan 20 miljoner kronor delats ut.

– Det visar att våra medlemmar är beredda at ta ett stort samhällsansvar, säger Rudolf Antoni.

Följande projekt har nyligen beviljats projektmedel:

Göteborg
För att stärka stadskärnans konkurrenskraft under byggtiden när stora infrastrukturprojekt pågår i Göteborg kommer Fastighetsägarnas projektmedelsfond att med 300 000 kronor medfinansiera en stråkanalys, ett nytt mätinstrument för att följa omsättning och flöden. Det kommer även att tas fram en shoppingapp som ska underlätta för besökarna att hitta till och i stadskärnan.

Tranås
I Tranås pågår ett centrumutvecklingsprojekt där Fastighetsägarna tillsammans med kommunen, näringslivsbolaget och handeln ska rusta Tranås för att möta framtidens behov av snabb omställning och förändring. Målet, på kort och medellång sikt, är en konkret plan för Tranås centrumutveckling med nya attraktiva mötesplatser. Projektet får 100 000 kronor från Fastighetsägarnas utvecklingsfond.

Skövde
Skövde satsar på att få utmärkelsen Årets Stadskärna. En viktig del i det arbetet är att fastighetsägare, cityföreningen och kommunen gemensamt tar fram en etableringsguide för hur man fyller stadens rum och platser med ett hållbart och bra innehåll. Projektet får ett bidrag på 100 000 kronor.

Vänersborg
Beloppet på 200 000 kronor ska bidra till ett bra utbud i stadskärnan och en vacker stadsmiljö. Genom samverkan med kommunen och det övriga näringslivet ska bidraget också stärka det lokala företagsklimatet.

Arvika 
I Arvika finns ett behov av att möta konkurrensen från e-handeln och ta ett grepp kring den handel som finns i stadskärnan. Därför satsas nu på utbildning och en handlingsplan utifrån den gemensamma målbilden för framtidens Arvika. Utvecklingsfonden bidrar med 100 000 kronor.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]