[ Annons ]

Regeringen har presenterat sin budgetproposition för 2015. Förutom satsningen på energieffektiviseringen av miljonprogramsbostäder är det få konkreta åtgärder som rör fastighetsbranschen, menar Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 23 oktober, 2014

Fastighetsägarna: "Få nyheter i budgetpropositionen"

Regeringen har presenterat sin budgetproposition för 2015. Förutom satsningen på energieffektiviseringen av miljonprogramsbostäder är det få konkreta åtgärder som rör fastighetsbranschen, menar Fastighetsägarna Sverige.

Bland de konkreta åtgärder som tilldelas resurser är satsningen på energieffektivisering av bostäder i miljonprogramsområden.

[ Annons ]

Ett av målen, som även togs upp i regeringsförklaringen, är 250 000 nya bostäder till 2020. Som svar på bostadsmarknadens utmaningar är det emellertid otillräckligt, menar Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
– Vikten av åtgärder för att skapa en bättre användning av det befintliga bostadsbeståndet kan inte överskattas. Det är ett område vi hoppas att regeringen återkommer till i sin vårproposition, bland annat genom att initiera en bred översyn av hur regelförändringar på hyresmarknaden kan förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, säger Reinhold Lennebo.

I budgetpropositionen föreslås en utredning om förekomsten av paketering av fastigheter som skatteplaneringsverktyg och missbrukandet av fastighetsbildningsåtgärder för att undgå stämpelskatt. Fastighetsägarna vänder sig emot inställningen att paketering enbart används som ett verktyg för otillbörlig skatteplanering.

Däremot välkomnar organisationen satsningen på utveckling av kollektivtrafiken i städerna och ökning av anslaget för forskning om hållbart samhällsbyggande med 20 miljoner kronor 2015.

Fler kommentarer om budgeten:
– Förutom det välkomna stöd för energieffektivisering av miljonprogrammet som presenterades tidigare i veckan är det oroande att det inte finns mer konkreta bostadsförslag i regeringens budget. Det behövs tydligare beskrivningar om hur löftet om 250 000 bostäder till 2020 ska gå till, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund.

– Det är bra men för bästa möjliga effekt bör pengarna gå till sådant som idag inte blir genomfört eftersom det inte är företagsekonomiskt försvarbart, säger Kurt Eliasson, vdför bransch- och intresseorganisationen SABO om energieffektiviseringen av miljonprogrammen.

– Enkelriktade stöd och subventioner snedvrider lätt konkurrensen och gynnar de som inte självmant har tagit tag i problemet, något som Sveriges Byggindustrier anser vara olämpligt, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

– Man kan också konstatera att regeringen lovar att det ska byggas 250 000 nya bostäder till 2020, men öronmärker inte en enda krona för att bostadsbyggandet ska komma igång. Det är en ekvation som inte går ihop, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]