[ Annons ]

Besvikelse hos Fastighetsägarna efter dom i hyresnämnden. Läge och efterfrågan är inget som i sig ska påverka hyran menar hyresnämnden i Stockholm. "Om det här står sig även i hovrätten måste lagen ändras", menar Tore Ljungkvist, tf. chefsjurist på Fastighetsägarna i Stockholm.
Publicerat 6 maj, 2013

Fastighetsägarna: ”En hyreslag utan effekt måste göras om”

Besvikelse hos Fastighetsägarna efter dom i hyresnämnden. Läge och efterfrågan är inget som i sig ska påverka hyran menar hyresnämnden i Stockholm. "Om det här står sig även i hovrätten måste lagen ändras", menar Tore Ljungkvist, tf. chefsjurist på Fastighetsägarna i Stockholm.

Det skulle bli startpunkten för hyror som bättre avspeglar läge och attraktivitet i Stockholm och kanske även i övriga Sverige. Men så blev det inte. Hyresnämnden i Stockholm ansåg inte att fastighetsägaren Wåhlins lägenheter på John Bergs Plan på Kungsholmen ska ha avsevärt högre hyror än övriga i området, och man avfärdade i princip på alla punkter de argument som Fastighetsägarna Stockholm förde fram.

[ Annons ]

Målet är också en test av vad den nya hyreslagen innebär för hyressättningen och på den punkten är Tore Ljungkvist besviken över utslaget.
– Vi är överraskade över att hyresnämnden inte tycker att den nya lagstiftningen spelar den roll som vi anser att den gör. I regeringens proposition står det att efterfrågan och läget ska ha betydelse. Och att allmännyttan inte följer självkostnadsprincipen. Men det bortser hyresnämnden från, säger Tore Ljungkvist.

Hyresnämnden anser att det inte går att åberopa den så kallade Stockholmsmodellen och hävdar att det inte finns en överenskommelse mellan parterna, och man avvisar även argument för att de hyror som åberopas som jämförelse i målet är satta i strid med EU-rätten. Han tycker att hyresnämnden gjort det allt för enkelt för sig.
– De borde tagit till sig regeringens avsikt med lagändringen, och hjälpa parterna när man misslyckats med att komma överens om Stockholmsmodellen.

På Hyresgästföreningen anser man dock att hyresnämndens dom är helt i linje med vad lagen föreskriver.
– De delar av förslagen som Mikael Koch i sin utredning (april 2008) hade med om att efterfrågan och bostadsrättspriser ska påverka hyran föll bort i lagskrivningen. Vad gäller läget har det alltid varit en bruksvärdesfaktor och den har parterna ansvar för att förhandla om – det är inget man ska belasta rättsväsendet med, säger Barbro Engman, ordförande i Hyresgästföreningen.

Blir det inte ännu fler ombildningar nu?
– Blir det så beror det mest på alla dessa hot om höjda hyror som skrämmer våra medlemmar. De undrar varför man ska bo i hyresrätt när fastighetsägarnas mål är att hela tiden höja hyrorna. Då är det lika bra att haka på en bostadsrättsombildning som dessutom skattemässigt är fördelaktig, säger Barbro Engman.

Bostadminister Stefan Attefall säger i  en kommentar:
– I det reformerade hyressättningssystemet har bruksvärdet fått en renässans, och det som hyresgästen uppskattar och är beredd att betala för ska få större genomslag på hyressättningen. Läget hör, tillsammans med kvalitet, service och underhåll, till sådana faktorer. På så sätt kan man säga att den nya lagstiftningen gett förutsättningar för att ge läget på fastigheten en större betydelse liksom fastighetens skick. Men ansvaret ligger på bostadsmarknadens parter att bestämma på vilket sätt och i vilken utsträckning.

På Fastighetsägarna Stockholms kontor, bara några hundra meter från John Bergs Plan, kommer man nu avvakta nästa dom i hovrätten.
– Om hyresnämndens beslut står sig även där, innebär det att nya lagen inte fått någon som helst effekt på hyressättningen. Och då måste den göras om, menar Tore Ljungkvist.

——————————————————————————

Hyresnämnden i Stockholm anser:

  • Hyressättning är även med den nya lagstiftningen en fråga för partnerna på hyresmarknaden.
  • Det finns ingen överenskommelse om Stockholmsmodellen och den kan därför inte användas på det sätt som Fastighetsägarna vill.
  • Läget och brist på hyreslägenheter på en marknad ska i sig inte påverka hyran vid prövning.
  • Det strider inte mot EU-rätten att jämföra hyror i allmännyttan så länge de är skäliga.

——————————————————————————

Så här tycker några fastighetsägare:

Lars Lindén, ägare Linfast:
– I andra delar av landet fungerar lägesfaktorn, men inte här. Nu bör man rättsmässigt definiera den nya lagen om affärsmässighet i allmännyttan. Då når man samma effekt som det man ville pröva, nämligen att det är dyrare att bo och driva fastigheter i de attraktiva lägena och man har något högre avkastning.

Mårten Norén, fastighetschef på Wåhlin Fastigheter:
– Vi har sett det här målet som ett sätt att få en förutsägbarhet på hyresmarknaden. Framför allt när vi gör investeringar, renoveringar eller nyproduktion. I dag är det ett chanstagande och man vet inte vilka hyror man kommer att kunna ta ut. Vi fortsätter att producera ändå men det är en risk.

Stefan Ränk, vd Einar Mattsson:
– Stockholmsmodellen har varit ett försök att parterna emellan modernisera ett otidsenligt system. Nu har den ogiltigförklarats av hyresnämnden. Om man vill få en förändring till stånd blir det allt tydligare det bara är riksdagen som kan lösa knutarna. Den nya lagstiftningen fungerar inte som riksdagen avsett.

Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder:
– Domen var inte så oväntad. Det hade varit mer förvånande om hyresnämnden på detta sätt fastställt lägesfaktorns betydelse på hyressättningen. Hyresnämnden är en svår instans för att skapa ny hyra. Nu får vi vänta och se vad som händer i hovrätten.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]