[ Annons ]

Under sommaren blev det tydligt att den globala återhämtningen bromsat in och som ett litet exportberoende land har Sverige redan påverkats. Därför är det dags för Riksbanken att skrinlägga sina räntehöjningsplaner. Det skriver Fastighetsägarna Sverige i sin senaste konjunkturrapport.
Publicerat 24 augusti, 2011

Fastighetsägarna: Dags att vakna Riksbanken

Under sommaren blev det tydligt att den globala återhämtningen bromsat in och som ett litet exportberoende land har Sverige redan påverkats. Därför är det dags för Riksbanken att skrinlägga sina räntehöjningsplaner. Det skriver Fastighetsägarna Sverige i sin senaste konjunkturrapport.

Fastighetsägarna räknade redan i sin prognos från februari med att ekonomin skulle dämpas framöver, varför tillväxtprognoserna i stort ligger fast. Svensk BNP förväntas öka med 3,5 procent i år och med 2 procent 2012.

[ Annons ]

– Vi behåller uppfattningen att reporäntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå året ut. Om Riksbanken tidigare tyckte sig sakna argument för att lägga räntehöjningsplanerna på is, borde sommarens statistik ha ändrat på den saken, säger Tomas Ernhagen.

I både USA och eurozonen råder nolltillväxt och framtidsindikatorerna pekar nedåt. Politikernas oförmåga att bidra konstruktivt har lagt allt ansvar för återhämtningen i centralbankernas knä

– Det är ett mycket känsligt läge i den globala ekonomin och risken för en ny recession har ökat påtagligt. Lägre räntor och råvarupriser kan emellertid bidra till att recessionen uteblir, men det bygger på att centralbankerna gör sitt yttersta, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

– Det tyngsta ansvaret faller på Europeiska Centralbanken (ECB) som måste bli tydligare med att den kommer att stödköpa euroländernas statsobligationer. Det är det enda som snabbt kan stilla finansmarknadernas oro för att även större länder ska få betalningsproblem. Vi tror inte att de politiska förutsättningarna för att exempelvis införa gemensamma euroobligationer finns i dagsläget, säger Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]