Bygga nya hyresfastigheter är mer lönsamt än att köpa befintliga menar Sven Renström. På denna kulle i Björkhagen i Stockholm har bolaget hittat lämplig mark. Foto: Björn Leijon
Publicerat 7 juni, 2019

Fastighetsägare med lång sikt på innehav

En fastighetsägare som tänker långsiktigt och inte ropar efter marknadshyror. Sven Renström, vd på Olov Lindgren, är omtyckt även hos motparten Hyresgästföreningen. Kanske för snäll, säger han själv.

Om det är kulturen på bolaget Olov Lindgren som påverkat vd Sven Renström eller om det är Sven Renström som påverkat Olov Lindgren låter jag vara osagt. Men samstämmigheten är hur som helst total när bolag och vd resonerar om hur ett långsiktigt och socialt hållbart bostadsbolag ska drivas.

[ Annons ]

–  Även om vi har bra och attraktiva bostadsfastigheter i de centrala delarna av stan ser vi inget skäl till att mjölka ut de sista hyreskronorna av våra hyresgäster, säger Sven Renström när vi ses på huvudkontoret på Drottninggatan i Stockholm.

Uttalandet säger mycket om hur Sven Renström och även ägarna av Olov Lindgren ser på bostäder. Man betraktar inte hyreshus som handelsvara där det viktigaste är att maximera vinsterna för att sedan sälja vidare till bostadsrättsföreningar eller till annan fastighetsägare. Hos Olov Lindgren säljer man aldrig ett bostadshus helt enkelt – här samlar man på hus.

SVEN RENSTRÖM
Ålder: 56 år
Titel: Vd på Olov Lindgren AB
Karriär: Fortifikationsverket 1988–1989, Ljungquist Fastighetsvärderingar 1989–1999, Humlegården 1999–2010,
Navet 2011–2013
Bor: Villa Nockeby i Bromma
Familj: Sönerna Axel 19 år och Anton 21 år, frun Gina och hennes son Erik 23 år.

Ett hus i Fruängen som bolaget sålde 1957 köptes faktiskt tillbaka förra året – ”en plump som rättades till i protokollet”, sade Sven Renström då. Men det grämer honom att det första bostadshuset som byggmästare Lindgren uppförde 1938 i Hammarby inte är till salu – fastigheten är numera en bostadsrättsförening.

– Så länge det går bra och fastigheterna stiger i värde, och det har de gjort länge, så ser vi inga skäl till att ändra vår affärsmodell. Direktavkastningen må vara låg, särskilt i våra innerstadsfastigheter, men totalavkastningen är bra – för 2018 landade vi på 12 procent. Skulle vi bara titta på direktavkastningen borde vi sälja och investera i något annat som ger mer än två procent.

Sven Renström, vd Olov Lindgren AB. Foto: Björn Leijon

Sven Renström, som fram till vd-posten på Olov Lindgren enbart arbetade med kommersiella fastigheter, anser att det följer ett stort mått av socialt ansvar när man förvaltar hyresfastigheter. Han vill inte bidra till ett samhälle med än större klyftor. Därav också synen på att marknadshyror inte är vägen att gå.

– Vi ska ha rimliga hyror men också rättvisa hyror som speglar de boendes värderingar – det är också syftet med ett bruksvärde, fast så fungerar det i alla fall inte i Stockholm, här skulle vi behöva en bruksvärdesjämförelse som bättre speglar bostadsmarknadens värderingar, menar Sven Renström.

Ska hyresgästföreningen vara en organisation för samhällsnytta eller bara med medlemsnytta?

Hans mer moderata framtoning och bolagets syn på långsiktigt ägande med ansvar uppskattas bevisligen även av Hyresgästföreningen. Han erbjöds att sitta med i Hyreskommissionen som på Hyresgästföreningens uppdrag tog fram förslag till förbättringar av förhandlingssystemet.

OLOV LINDGREN AB
Grundat: 1938.
Bestånd: 112 fastigheter i Stockholmsregionen, de flesta i Stockholms innerstad. 3 419 bostäder och cirka 125 000
kvadratmeter lokalyta.
Resultat 2018: 155 mkr.
Medarbetare: 90 personer.

– Jag kanske är för snäll, säger Sven med ett leende. Jag tycker absolut att Hyresgästföreningen har ett berättigande, men de har svårt att ta till sig att de har ett veto i förhandlingarna. Frågan de måste ställa sig är om föreningen ska vara en organisation för samhällsnytta eller bara med medlemsnytta, där det sistnämnda enbart går ut på att ha så låga hyror som möjligt för dem som redan har en bostad. Sven Renström har som sagt största delen av sin karriär arbetat på den kommersiella sidan, bland annat på Humlegården dit han kom som fastighetschef 1999 och blev kvar i 11 år. En tid då bolagets förvaltade fastighetsportfölj växte från 2 miljarder till 25 miljarder. Egentligen var han inne på att bli arkitekt och jobbade en tid på en arkitektbyrå i Östersund, staden han är född och har växt upp i. Men karriären tog andra vägar och det blev utbildning till reservofficer på Fältjägarna och ekonomistudier.

Sven Renström i samspråk med kommunikationsansvarig Jeanette Ljungberg. Foto: Björn Leijon

På Fortifikationsverket i Eskilstuna fick han jobb som utredningsekonom i en tid då regementen läggs ner och det blir Sven Renström som ska föreslå en modell för hur fastigheterna avvecklas på bästa sätt, en kunskap som visade sig värdefull när han några år senare är på Ljungkvist fastighetsvärdering i Stockholm. Efter några år kom bankkrisen på 90-talet.

– Vår största kund blev bankstödsnämnden men fastigheterna var desamma, minns Sven Renström.

Som priserna på fastigheter är nu är det en klart bättre affär att bygga då vi får en avkastning med 3 till 5 procent.

Nu förvaltar han ett bolag med oerhört stabil ekonomi, Olov Lindgren har en belåningsgrad på drygt 20 procent och oron för räntehöjningar är inte så stor. Bolaget har även en stor portfölj med kommersiella fastigheter som varit en bra kassako under lång tid med stigande kontorshyror. Nu när många bostadsutvecklare planerar på att dra ner på byggandet ser istället Sven Renström möjligheter att bygga fler hyreslägenheter, fast inte i hög takt, skynda långsamt är det som gäller på Olov Lindgren.

– Vår plan är att öka beståndet med två procent per år, antingen köpa eller att bygga. Som priserna på fastigheter är nu är det en klart bättre affär att bygga då vi får en avkastning med 3 till 5 procent. Ska vi köpa och renovera ger det 1,5 procent i avkastning så valet är inte så svårt, säger Sven Renström.

Men, påpekar han, Stockholms stad är inte särskilt behjälpliga trots att politikerna talar om vikten av fler bostäder och då inte minst hyresrätter.

Snårigt idag, men om några år blir här 80 lägenheter. Foto: Björn Leijon

– Det är vi som får leta efter platser att bygga på och tyvärr är inte intresset så stort på stadsbyggnadskontoret när vi kommer med förslag på mindre projekt. Staden har resursbrist och prioriterar stora byggen, som Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Vi åker ut till Björkhagen, ett attraktivt bostadsområde i södra Stockholm, där Olov Lindgren efter sju års bearbetning och planering snart har en detaljplan klar för ett lamellhus och två punkthus med totalt 80 lägenheter och en förskola. Nu är det en kulle som stupar brant ner mot en lekplats och förstås inte optimalt för nybyggnation, men förtätning handlar om att hitta plättar som är kvar.

Olov Lindgren äger redan de flesta av fastigheterna runt om, byggda på sent 30-tal och tidigt 40-tal. I ett av husen bodde byggmästaren Olov Lindgren själv med sin familj.

– Han hade som måttstock att alla lägenheter bolaget bygger skulle han själv kunna bo i. Den andan jobbar jag vidare med, kan vi bygga med god kvalitet och hålla nere underhållskostnaderna blir det en bra affär för oss och hyresgästerna får över tid rimliga hyror – det är vårt sätt att bidra till samhällsnyttan, säger Sven Renström.

Sven Renström, vd Olov Lindgren AB. Foto: Björn Leijon

[ Favoriten ]
Jämtländska konstnärer

Jämtländska konstnärer ligger honom varmt om hjärtat. Målaren Primus Mortimer Pettersson, var lite av en udda kuf och vistades ofta på Frösö sjukhus för psykiska problem.

– En sorts måleriets Dan Andersson. Primus var en särpräglad naivist som bar på fantasier om hur saker såg ut, säger Sven Renström och visar upp den lilla tavlan med det man kan tolka som Östersunds gamla kyrka.

Tavlan påminner honom om hemstaden som fortfarande ligger honom varmt om hjärtat även om det är i Stockholm han vistats den största delen av sitt vuxna liv. Familjen har en gård på Rödön, norr om Östersund, dit han och frun åker och enligt Sven ”leker torpare”.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]