[ Annons ]

Louise König. Foto: Ramboll.
Publicerat 19 maj, 2021

”Fastighetsägare kan bidra till klimatsmarta val”

80 procent av de som bor i Sverige vill ha närhet till gröna ytor och en av tre vill gå och cykla mer. Men mer information behövs för att fler ska göra klimatsmarta val. Det visar en ny rapport från Ramboll.

I Rambolls rapport ”Invånarna om sin miljö- och klimatpåverkan” säger 54 procent av invånarna i Sverige att de tror att deras val i vardagen påverkar klimatet. Men nästan varannan, 45 procent, tror inte att deras val gör någon skillnad.  Bristande information kan vara en anledning. Hälften av invånarna efterfrågar mer information om hur de kan göra klimatmedvetna val i vardagen.

Louise König, som är chef för Sustainability Business Development på Ramboll, menar att fastighetsägarna kan bidra till att invånarna kan göra klimatsmarta och hållbara val både i bostäder och kontor genom att informera mer, gärna i till exempel kontorsmiljön.

[ Annons ]

– Många fastighetsägare gör ju mycket inom sin verksamhet och förvaltning. Det tycker jag att man kan informera om samt kommunicera kring hur man som hyresgäst kan göra mer hållbara val. Det kan handla om företagens hållbarhetsarbete, till exempel hur man arbetar med klimatsmartal materialval eller hur man bidrar till att minska sin klimatpåverkan och bidrag till 1.5 graders målet, säger hon.

Undersökningen, som gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Ramboll, visar också att en stor majoritet, 80 procent, upplever att det är viktigt att ha natur eller en park på gångavstånd till bostaden. 32 procent vill gå och cykla mer. Det är faktorer som fastighetsägare bör ta hänsyn till när de planerar kommande ny- och ombyggnationer, menar Louise König. Det kan handla till exempel om planera för ökad användning av andra typer av fordon än bilar.

– För fastighetsägare handlar det inte bara om att minska sin energikonsumtion. Man måste titta på vilken roll en fastighet har på en plats och hur man kan var med och skapa hållbara platser, kvarter och samhällen i ett större perspektiv, säger Louise König och fortsätter:

– Under pandemin har det till exempel blivit mer viktigt med grönområden, utegym och cykelmöjligheter. Detta måste man planera för. När man gör detta så finns det fina möjligheter att gynna den biologiska mångfalden på olika sätt.

Samtidigt menar Louise König att det är viktigt inte bara titta på vad invånarna vill ha utan även på betalningsviljan och vad det är som skapar värde.  Det är lätt att säga vill ha mer grönyta, men frågan är vad du beredd att betala eller ta bort i stället. Därför är det viktigt att kommersialisera nyttan, det vill säga att skapa hållbara produkter och tjänster.

– EU lagstiftningen driver på, bland annat med den nya taxonomin och det här kommer att efterfrågas av investerare. Därför är det viktigt att ha tydliga strategier och mål som inkluderar, klimat, vatten, biologisk och social hållbarhet i kombination med att man når hela vägen ut till kund och användare. Annars kommer vi inte kunna driva den beteendeförändring som behövs för att nå 2030 målen, säger hon.

Tydligt är att en stor andel av invånarna är beredda att göra någon form av förändringar i sin vardag för att minska klimatpåverkan. Främst kan man tänka sig att konsumera mindre, 44 procent, välja miljöanpassade varor, 40 procent och gå och cykla mer, 32 procent.  Men även inom bostäderna finns förbättringspotential. 19 procent kan tänka sig att förbruka mindre el, 15 procent att förbruka mindre vatten och 10 procent att sänka inomhustemperaturen.


[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]