[ Annons ]

Akademiska Hus och Chalmersfastigheter ingår samarbete med Johanneberg Science Park. Målsättningen är att parterna tillsammans ska verka för utvecklingen av Campus Johanneberg i Göteborg.
Publicerat 16 augusti, 2011

Fastighetsägare ingår samarbete med Johanneberg Science Park

Akademiska Hus och Chalmersfastigheter ingår samarbete med Johanneberg Science Park. Målsättningen är att parterna tillsammans ska verka för utvecklingen av Campus Johanneberg i Göteborg.

Fastighetsägarnas uppgift blir att skapa attraktiva lokaler och infrastruktur som gör det möjligt för Johanneberg Science Park att kunna erbjuda företag såväl en fysisk som intellektuell kunskapsmiljö.

[ Annons ]

Johanneberg Science Park, JSP, har bildats genom ett samarbete mellan Chalmers och Göteborgs Stad. JSP ska i nära samråd med Chalmers utgöra en miljö och infrastruktur där kunskapsintensiva företag och enheter i interaktiv samverkan med andra företag, forskningsinstitut och universitet stärker sin konkurrenskraft och tillväxtpotential genom tillgång till spjutspetskompetens och attraktiv rekryteringsmiljö.

Samarbetet med fastighetsägarna kommer i första hand att inriktas på att de företag som vill etablera sig inom Campus Johanneberg kan erbjudas funktionella lokaler i nybyggda eller i ombyggda fastigheter. Ett annat prioriterat område blir att göra Campus Johanneberg mera attraktivt med ökade kommunikationer och en mera levande och attraktiv del av staden och stadsdelen.

Johanneberg Science Park kommer inledningsvis att vända sig mot teknik- och kunskapsintensiva företag inom ämnesområdena Samhällsbyggnad, Energi och Material/nanovetenskap. Områdena överensstämmer med fyra av Chalmers åtta styrkeområden, som har stor potential att anta framtida globala utmaningar.

– Akademiska Hus ska stärka landets universitet och högskolor till att kunna verka i kunskapsmiljöer som uppfattas som världsledande. En kunskapsmiljö med potential till att bli framgångsrik är där forskare, studenter och företagens innovationskraft finns samlade på en plats som ger förutsättningar för möten, säger Birgitta Hohlfält, regiondirektör för Akademiska Hus Väst.

– Allt vi gör syftar till att skapa hållbara campusmiljöer – mötesplatser med global attraktionskraft. Vi vill också göra Chalmersområdet tillgängligt för Göteborgarna genom att skapa en levande och mångfaldsrik stadsdel, säger Lennart Hedström, vd för Chalmersfastigheter.

– Förmågan att skapa bestående hållbara värden kräver framsynthet, nyfikenhet och affärsmannaskap. Johanneberg Science Park vill därför erbjuda en ny sorts kunskapsmiljö som såväl fysiskt som intellektuellt attraherar många olika aktörer att på lika villkor samarbeta för ökad konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt, säger Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]