[ Annons ]

Huddinge sänker kostnaderna för fastighetsägarna när omvandlingsområden får detaljplaner. Först ut med löftet om sänkta kostnader är ett område vid Högmoravägen i Stuvsta.
Publicerat 13 juni, 2011

Fastighetsägare i Huddinge får sänkta gatukostnader

Huddinge sänker kostnaderna för fastighetsägarna när omvandlingsområden får detaljplaner. Först ut med löftet om sänkta kostnader är ett område vid Högmoravägen i Stuvsta.

En översyn av gatukostnadsreglementet har genomförts och löftet är att de nya lägre kostnaderna ska gälla retroaktivt sedan 2007.

[ Annons ]

– Vi har nu sett effekterna av det reglemente som infördes 2007 och ser att det behövs en del förändringar. Det handlar dels om att sänka kostnaderna för enskilda fastighetsägare dels om att förbättra anstånds- och avbetalningsmöjligheterna. Vi vill inte tvinga bort människor från sina bostäder och fritidshus, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om det nya reglementet vid sitt sammanträde den 9 juni 2011. Innan gatukostnadsreglementet börjar gälla ska beslut även fattas i kommunfullmäktige. De åtta partier som är representerade i samhällsbyggnadsnämnden var eniga bakom förslaget. Först ut med löftet om sänkta kostnader är ett område vid Högmoravägen i Stuvsta, men de nya reglerna kommer även att tillämpas retroaktivt i de fem omvandlingsområden där detaljplaner tidigare godkänts.

Översynen handlar om hur Huddinge ska ta ut ersättning när områden med fritidshus får detaljplaner med kommunalt vatten och avlopp.

– I grunden är det miljöskäl som driver utvecklingen. Närliggande sjöar förorenas av bristfälliga avlopp från permanentbebodda fritidshus. För att komma till rätta med det behöver vi detaljplaner för att kunna bygga ut kommunalt vatten och avlopp, gator som klarar den ökade inflyttningen, gång- och cykelvägar och kollektivtrafik, säger Tomas Hansson.

När det nya reglementet infördes 2007 var det många som opponerade sig och menade att de inte hade råd med de nya utgifterna. En möjlighet till anstånd med betalning har funnits. I framtiden sjunker alltså kostnaden.

– Vår strävan har varit att hitta en modell som är rimlig för befintliga och nya fastighetsägare i omvandlingsområdena och samtidigt rättvis mot övriga skattebetalare. Den modell som vi nu tagit fram bedömer vi vara en klok avvägning, säger Tomas Hansson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]