[ Annons ]

Nära hälften av de svenska fastighetsföretagen stödjer alliansen, men nästa lika många till vet inte vilket regeringsalternativ som är bäst för branschen. "Ett underbetyg för politikerna", menar Tomas Ernhagen från Fastighetsägarna som ligger bakom undersökningen Sverigebarometern.
Publicerat 14 april, 2014

Fastighetsägare föredrar alliansens politik

Nära hälften av de svenska fastighetsföretagen stödjer alliansen, men nästa lika många till vet inte vilket regeringsalternativ som är bäst för branschen. "Ett underbetyg för politikerna", menar Tomas Ernhagen från Fastighetsägarna som ligger bakom undersökningen Sverigebarometern.

Om valet i höst enbart hade handlat om fastighetsmarknadsfrågor skulle alliansen ta hem segern, åtminstone om Sveriges fastighetsägare fick bestämma. Nästan hälften, 47 procent, av 500 tillfrågade fastighetsföretag över hela landet tycker att Alliansen för bäst politik för branschen i stort. Endast fem procent anser detsamma om de rödgröna partierna. Resterande 48 procent har ingen åsikt. Siffrorna kommer från undersökningen Sverigebarometern, som Fastighetsägarna tagit fram.

[ Annons ]

Men när fastighetsföretaget tillfrågades om vilka partier som gör bäst från sig inom olika delar av branschen förflyttade sig staplarna något. På frågan om vem som har den bästa politiken för att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara städer valde 35 procent alliansen, medan 14 procent tyckte att de rödgrönas alternativ var bäst. 51 procent vet inte. När det gäller frågan om vilket parti som erbjuder den bästa lösningen på bostadsbristen, är det så många som 60 procent som inte har någon uppfattning om vilket av de politiska blocken som är bäst.

– Det mest slående är kanske ändå att ungefär hälften av fastighetsägarna svarar att de inte vet vilket parti som har den bästa politiken. Det kan knappast ses som något annat än ett underbetyg åt politikernas förmåga eller vilja att formulera tydliga alternativ och lösningar på fastighetsområdet, säger Tomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna Sverige.

Läs hela Sverigebarometern här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]