[ Annons ]

Publicerat 18 februari, 2016

Fastighetsägare får rätt om buller från badplats

En husägare vid Enen får rätt mot kommunen angående störande buller från en intilliggande badplats. Länsstyrelsen menar att bullernivån är orimlig för mannen som dessutom lider av tinnitus.

En husägare som bor intill en badplats och en småbåtshamn i Enens kommun har länge störts av buller, skriver Norra Halland. Under sommarperioden blir han störd av rop och skrik från badande och han uppger även att ”det grillas och festas på stranden långt in på kvällarna”. Besvären har dessutom förstärkts eftersom han lider av tinnitus. Därför krävde mannen att kommunen skulle tvinga samfälligheten som äger bryggan att flytta badplattformen, samt vända den åt ett annat håll.

[ Annons ]

Husägaren fick avslag från Miljönämnden som menade att det var huset som låg olämpligt placerat, att antalet badande inte var så många, att bryggan följer detaljplanen och att ett begränsande av badandet skulle bryta mot den fria rörligheten.

Men länsstyrelsen slår nu fast att störningar från en badplats under flera timmar per dygn kan skada hälsan. Särskild hänsyn ska tas till personer som är känsligare än normalt. Därmed ger de fastighetsägaren rätt.

Kommunen har nu valt att överklaga ärendet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]