I Fastighetstidningens reportage från förra året (länk i texten) berättas om hur fler aktörer och större konkurrens om marken har lett till att många etablerade bolag inte längre deltar i markanvisningstävlingar. Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 7 maj, 2018

Fastighets-vd: Markanvisningar innebär dolt statsstöd

Adam Cocozza, vd för fastighetsbolaget Botrygg, menar att Stockholms stads direktanvisningar av mark innebär ett dolt statsstöd. I Dagens Nyheter intervjuas han om varför han nu överklagar ett fall till Förvaltningsrätten.

En markanvisning är guld värd för det bolag som får den. I Stockholms stad ofta av har det blivit allt vanligare med direktanvisningar, alltså att ett bolag anvisas mark utan att behöva konkurrera med andra.

[ Annons ]

Det är inget som Adam Cocozza, vd för fastighetsbolaget Botrygg, i sak har något emot. Däremot riktar han in sig på att tomträtts­avgälder inte är marknadsmässigt prissatta.

– Avgälden får gärna vara låg. Men då ska staden ställa krav på de aktörer som får ta del av den, säger Adam Cocozza till Dagens Nyheter.

Han resonerar att utan tydliga motkrav på den byggherre som får markanvisningen, så blir det en form av statsstöd. Med den motiveringen överklagar han nu ett ärende till Förvaltningsdomstolen.

Adam Cocozza menar att Staden måste vara tuffare med de motkrav som ställs som att hyrorna inte får överstiga en viss nivå. Där föreslår han ett drastiskt alternativ: låt bolagen konkurrera om vem som kan erbjuda den lägsta hyran.

Han menar också att det finns tydliga brister i transparens. Det framgår sällan varför ett visst bolag har fått en viss markanvisning.

– Det är ett system utan inbyggt skydd för korruption. Att ha ett sådant system utan att inse problematiken och gör någonting åt det – jag fattar inte det, säger Adam Cocozza till Dagens Nyheter.

Där får han delvis medhåll av Stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S) som medger att Stockholm inte tillräckligt öppet motiverat kriterierna för fördelningen av mark. Dock vidhåller han att de låga tomträttsavgälderna är en fungerande subvention för att kunna bygga hyresrätter.

Frågan om bristande transparens är inte ny. I rapporten Konkurrensen i Sverige 2013 varnade Konkurrensverket för att det både kan utgöra ett hinder för en fungerande konkurrens och vara en grogrund för korruption.

Om detta går det att läsa mer om i Fastighetstidningens reportage Kampen om den attraktiva marken från 2017. Där kan man bland annat läsa om varför Veidekke i princip gett upp markanvisningstävlingar.

– För tio år sedan kanske det var tjugo aktörer med i en markanvisningstävling, nu är det upp emot 300 bolag som söker. Det har lett till att priserna hamnar på nivåer som vi långsiktiga byggare inte finner skäliga. Därför går vi i princip bara in i projekt med direktanvisningar där det går att förhandla fram skäliga avtal, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, i reportaget.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/kampen-om-den-attraktiva-marken/

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]