[ Annons ]

Publicerat 1 juli, 2019

Fastigheter och digitalisering – vad är vägen framåt?

Standardisering och mod stod på önskelistan när representanter för fastighetsbranschen diskuterade framtidens digitala lösningar.

”Hur ser planen ut?” när det gäller digitalisering och fastigheter var frågan på Business Arenas seminarium i Visby på måndagsmorgonen. Medverkade gjorde Per Bjällnäs från Tyréns, Thomas Öberg från Lantmäteriet, Hanna Bäckgren, Örebro kommun och Daniel Svartling, Wallenstam.

[ Annons ]

Moderator Peter Johnsson från E.ON började med att ställa frågan ”vad är digitalisering för dig?”

Att koppla samman system för informationsutbyte, nämndes av flera som en viktig aspekt av digitaliseringen. Hanna Bäckgren poängterade att det handlade om att skapa innovation, Per Bjällnäs menade att det handlade om att bygga smartare samhällen och Thomas Öberg såg framför sig effektivare kundflöden.

– Det handlar om att effektivisera det vi gör.  Kunderna ställer nya krav på hur de vill bo och arbeta i framtiden. Ju mer information vi kan dela desto bättre effekt, sa Daniel Svartling från Wallenstam.

Hanna Bäckgren berättade att Örebro arbetar med att skapa en helt digital kedja för detaljplanearbete. Värdet av den typen digital information lyftes också av Per Bjällnäs från Tyrens:

– Får vi en struktur för datan kan vi lägga på fler lager av information. När man planerar en stad kan man undersöka vad som händer när man bygger en ny skola. På så sätt kan man förutse effekten nästa gång och behöver inte göra samma misstag.

Panelen var överens om att eventuell tröghet i digitalisering i första hand inte var ett tekniskt problem. Istället lyftes behovet av mod hos alla aktörer, att våga dela med sig av sin data.

– Det skapas så mycket möjligheter att det är svårt att hänga med. Vi pratar om massa olika tjänster som ingen kan leverera än. Kunderna efterfrågar dem, men ingen har varit tillräckligt snabb att utveckla dem, sa Daniel Svartling.

Framtiden då? Thomas Öbert från Lantmäteriet lyfte nytänkande när det gäller lagstiftningen.

– Dagens lagstiftning främst när det gäller fastighetsbildning skrevs under efterkrigstiden. Då var det papper och penna som gällde.

Hanna Bäckgren berättade att Örebro kommun deltar i forskningsprojekt tillsammans med andra aktörer.

– Vi arbetare med fastighetsägare, konsultbolag och myndigheter för att skapa standardiseringar.

Just standardisering var det fler som efterlyste.

– När vi jobbar i Storbritannien finns en standard om man ska leverera offentligt, det skulle jag önska vi hade i Sverige också, sa Per Bjällnäs från Tyréns. Han jämförde också behovet av en gemensam standard med när 3G för mobiltelefoni introducerades i Sverige och skapade nya möjligheter.

Samverkan lyftes också av panelen.

– Fastighetsägare och kommuner arbetar med samma människor, som hyresgäster eller som medborgare, sa Hanna Bäckgren.

– När vi jobbar med social hållbarhet är det en jättemöjlighet att kunna analysera data för att skapa bättre stad.

Daniel Svartling från Wallenstam lyfte också samhällsnyttan av digitalisering.

– Det blir billigare att bygga och fastigheterna blir effektivare och därmed billigare att driva. Ur ett hyresgästperspektiv förenklar vi livet och sparar människors tid. Kan vi skapa en enklare tillvaro i form av en bättre infrastruktur tror jag också det kommer finnas betalningsvilja för den.

Som slutord tipsade panelen om att mod och öppenhet var nyckelfaktorer för framgång. Samt att ibland våga göra fel. Per Bjällnäs passade också på att lyfta Örebro kommun som en kommun som vågat sätta ner foten och driva arbetet framåt.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]