Christoffer Börjesson med den digitala (såklart!) versionen av rapporten ”E-handelns ökade leveranser till hemmet – vad innebär detta?”. Foto: Susanna Sköld
Publicerat 4 juli, 2018

Fastigheter måste anpassas för e-handel

Fastighetsägare behöver förstå nyttan av att dela data med andra aktörer. Det slås fast i en ny rapport från Fastighetsägarna som djupdykt i vad e-handelns ökade leveranser innebär för fastigheten.

I morgon torsdag deltar Christoffer Börjesson, chief digital officer Fastighetsägarna, i ett seminarium som anordnas tillsammans med Svensk Handel under rubriken ”E-handelns ökade leveranser till hemmet – vad innebär detta?” Utöver fastighetsägare deltar representanter från handeln och de stora logistikföretagen.

[ Annons ]

– Vi måste alla samverka kring denna gemensamma utmaning och upplevelse för våra gemensamma kunder. Men det kräver ett ekosystem där vi delar data med varandra och inser varandras affärer och ansvar, säger Christoffer Börjesson.

Med sig har han en alldeles färsk rapport: ”Fastighetens roll i leveranskedjan – fastighetsägarnas nya verklighet”. Här konstateras att den ökande e-handeln innebär att mängden människor som får tillgång till fastigheten blir allt större, utan att fastighetsägaren har kontroll över eller har godkänt detta.

– Vi ser ökade mängder paket och aktiviteter till och i våra fastigheter och vi förutsätter att dagvaruhandeln på nätet kommer öka, vilket skapar en ”ketchupeffekt”. För hantera detta finns ingen bra ”logistiklösning” idag i form av affärsmodell, konstaterar Christoffer Börjesson.

Någon fix och färdig sådan lösning presenteras inte i rapporten, utan den ska snarare ses som en inventering av de modeller som börjat poppa upp. Christoffer Börjesson pekar på hur fast­ighetsägare kan skapa nya intäkter genom att erbjuda dessa tjänster eller samarbeta med aktörer som tillhandahåller olika lösningar för de boende.

Rapporten sneglar på hur det i USA blir alt vanligare att fastighetsägare inte tar betalt från de boende när de installerar paketskåp, utan snarare se det som att de erbjuder hyresgästerna extra bekvämlighet. En kostsam lösning, men mycket pekar på att nätjätten Amazon idag subventioner sina skåp kraftigt för att etablera sig snabbt. Frågan är hur svenska fastighetsägare skulle ställa sig till de inlåsningseffekter som då uppstår

– Och oavsett vilken box en bostadsrättsförening eller fastighetsägare väljer att investera i, måste ägaren leva med tanken på att systemet efter några år blir omodernt, eller att kapaciteten inte räcker till, säger Christoffer Börjesson.

Han konstaterar att man som branschorganisation har ett viktigt strategiskt arbete framför sig. Riktlinjer hur fastighetsbranschen bör förhålla sig till alla de alternativa lösningar som växer fram behövs. En början på det samtalet tas alltså på Svensk Handels och Fastighetsägarnas seminarium under torsdagen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]