Transaktionsvolymen under det tredje kvartalet 2012 blev den högsta på fyra år. Det visar en färsk sammanställning som Newsec gjort. Störst av fjolårets samtliga affärer var Tredje AP-fondens förvärv av Kungsledens 50-procentiga andel i Hemsö.
Publicerat 7 januari, 2013

Fastigheter bytte ägare för 42 miljarder årets sista kvartal

Transaktionsvolymen under det tredje kvartalet 2012 blev den högsta på fyra år. Det visar en färsk sammanställning som Newsec gjort. Störst av fjolårets samtliga affärer var Tredje AP-fondens förvärv av Kungsledens 50-procentiga andel i Hemsö.

Den mycket höga aktiviteten på fastighetsmarknaden i december resulterade i en transaktionsvolym om närmare 42 miljarder kronor under det fjärde kvartalet. Det är den högsta kvartalsnoteringen sedan det tredje kvartalet 2008 då AP Fastigheter förvärvade Vasakronan. Transaktionsvolymen för helåret uppgick till 106 miljarder kronor, vilket även det är den högsta som noterats sedan 2008. Antalet affärer över 100 miljoner kronor har dock minskat något, från 205 stycken under 2011 till 189 under 2012.

[ Annons ]

– Volymen påvisar att fastigheter är ett attraktivt tillgångslag i jakten på en stabil och god avkastning. Det är främst kapitalstarka svenska institutioner och pensionsbolag som svarat för huvuddelen av förvärven. Andelen utländska investerare har fortsatt att stiga och uppgick till 19 procent 2012 vilket är den högsta noteringen sedan 2008 och kan jämföras med 15 procent 2011, säger Arvid Lindqvist, Chefekonom Newsec.

Flera större fastighetsaffärer under december 2012 bidrog till att transaktionsvolymen under årets sista månad kunde summeras till över 30 miljarder kronor. Störst av dessa affärer var Tredje AP-fondens förvärv av Kungsledens 50-procentiga andel i Hemsö vilket också var det enskilt största förvärvet under 2012. Finska Citycon och kanadensiska Canada Pension Plan Investment Board förvärvade Kista Galleria från DNB Livsforsikring ASA för cirka 4,6 miljarder kronor. Köpeskillingen är därmed den högsta som någonsin erlagts i Sverige för en enskild fastighet. Ytterligare ett bolag inom DNB-koncernen stod på säljsidan då Fortin AS avyttrade sitt svenska bestånd till SveaReal för 2,6 miljarder kronor.

Kontorssegmentet var även under 2012 det populäraste segmentet med 40 procent av transaktionsvolymen. Bostäder, i framförallt regionstäder, har också fortsatt att locka kapital.  Handelsfastigheter är det segment som varit minst attraktivt att investera i under 2012, där volymen mer eller mindre halverades.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]