Som fastighetsägare kan man göra en del själv för att minimera översvämnings­risken. Istället för att ses som ett problem kan dagvattnet försköna omgivningen.
Publicerat 30 mars, 2012

Ta hand om fastighetens dagvatten

Som fastighetsägare kan man göra en del själv för att minimera översvämnings­risken. Istället för att ses som ett problem kan dagvattnet försköna omgivningen.

[ Annons ]

Vid de extrema regn, som sannolikt blir allt vanligare, går det inte längre att gömma undan problemen i underjordiska rörsystem.

– Traditionellt har man försökt lösa det med större och större ledningar. Men på senare tid har man börjat tänka om. Istället för att leda ner allt vatten försöker man ta hand om det på ytan, säger Mats Andréasson på Sweco.

Metoderna är öppna kanaler, gröna tak som kan dämpa flödet lokalt, dagvattendammar och parkområden som tillfälligt kan översvämmas. En mer klimatanpassad stadsmiljö än dagens asfalterade ytor där vattnet inte kan rinna bort.

Mats Andréasson tror att vi kommer få anpassa både vår omgivning och oss själva i allt större utsträckning efter nya väderbetingelser.

– Utomlands har man betydligt högre kantstenar så att vattnet kan rinna bort på gatorna. Kanske är det svårt för bilarna att ta sig fram just då men det är trots allt bättre än att källare översvämmas.

Det här handlar givetvis om samhällsplanering i den stora skalan. Men det utesluter inte att en enskild fastighetsägare kan göra en insats.

– Har man exempelvis en parkeringsplats som ska göras om så kan det vara ett sätt att säkra sig själv samtidigt som det kommer hela omgivningen till gagn, säger Mats Andréasson.

Ofta kan man på köpet få en mer attraktiv boendemiljö. Men Johan Thiberg på företaget Veg Tech AB varnar för att det i många fall blivit för mycket landskapsarkitektur som har ganska lite med verklig dagvattenhantering att göra.

– Att korrekt utforma öppna dagvattensystem är 90 procent dimensionering och traditionell ingenjörsteknik. När väl detta är klart kan det estetiska adderas. Idag är det tyvärr ofta tvärtom.

Johan Thiberg anser att dagvattensystemen som designas individuellt för varje enskild gård, istället för i större kvarters- eller områdesskala, sällan blir lyckade.

Under större delen av året är inte vattenmäng- den tillräcklig i den lilla gårdsskalan för att för- sörja dessa system med dagvatten, och de kommer då att ligga torra och fula. Även om det i arkitek- ternas skisser porlar vatten även när solen skiner. När det väl regnar ordentligt riskerar istället dessa finmaskiga system att ha en alltför dålig buffrings- kapacitet.

Satsa istället på öppna markbeläggningar eller andra system för infiltration. Gröna tak kan också sörpla i sig en del av årsnederbörden.

Ett sedumtak tar upp, magasinerar och avdunstar stora mängder nederbörd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]