Publicerat 8 september, 2020

Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån

Fastator undersöker möjligheterna att emittera nya obligationer samt förtidsinlösa befintligt obligationslån, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Uppdraget har lämnats till Nordea, Pareto och Swedbank att anordna ett antal möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att refinansiera det befintliga säkerställda obligationslånet om totalt 700 miljoner kronor med förfall i oktober 2021 genom emission av två nya icke-säkerställda obligationslån med förfall 2023 respektive 2024.

Under förutsättning att refinansieringen genomförs ämnar Fastator påkalla full förtida inlösen av de befintliga obligationerna till ett pris om 102,55 procent av nominellt belopp plus upplupen men ej utbetald ränta. Sådan full förtida inlösen kan tidigast ske från 26 oktober 2020.

- Vi fortsätter att hålla ett högt tempo och följer upp gårdagens aktieemission om 120 miljoner kronor med att initiera en process för att refinansiera vår utestående obligation. Genom dessa kapitalmarknadstransaktioner stärker vi Fastator ytterligare med sikte på att fortsätta utveckla våra innehavsbolag - börsintroduktionen av Offentliga Hus står för dörren, Industrisamhället är i början av sin tillväxtresa och vårt nya innehavsbolag Studentbostäder i Sverige utvecklas mycket väl. Point Properties blir mycket positivt mottaget på de ställen där man etablerat sig och även innehavsbolagen Nordic PM och FastatorGenova har en fortsatt gynnsam utveckling. Mot denna bakgrund är tiden mogen för en refinansiering av vår utestående obligation, säger vd Joachim Kuylenstierna.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]