Publicerat 18 februari, 2021

Fastator rapporterar ökat substansvärde och höjd utdelning – nytt finansiellt mål

Fastighetsinvestmentbolaget Fastator redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Substansvärdet per aktie steg och bolaget föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 3,1 procent till 73,4 miljoner kronor (71,2).

Rörelseresultatet blev 144,0 miljoner kronor (258,1).

Resultatet före skatt var 114,2 miljoner kronor (238,8).

Resultatet efter skatt blev 60,8 miljoner kronor (239,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,79 kronor (3,21).

Substansvärdet per aktie efter utspädning uppgår till 21,4 kronor (19,3)

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 35,5 miljoner kronor (-497,2).

I utdelning föreslås 0,65 kronor (0,60).

Fastators styrelse har fastställt nytt finansiellt mål och ny utdelningspolicy samt uppdaterad mission, vision och affärsidé

När det kommer till finansiellt mål har detta satts upp till ett årligt resultat överstigande 4,00 kronor per aktie. Under 2020 var vinsten 2,94 kronor.

För utdelningen är målet stabilt ökande årlig kontantutdelning samt från tid till annan sakutdelning av engångskaraktär i form av aktier i noterade innehavsbolag. Under 2020 var
föreslagen kontantutdelning om 0,65 kronor per aktie. Under 2019 var kontantutdelning om 0,60 kronor per aktie och sakutdelning av aktier i Offentliga Hus om 1,02 kronor per aktie.

Fastator, MkrQ4-2020Q4-2019
Nettoomsättning73,471,2
Rörelseresultat144,0258,1
Rörelsemarginal196,2%362,5%
Resultat före skatt114,2238,8
Nettoresultat60,8239,6
Resultat per aktie, kronor0,793,21
Kassaflöde från löpande verksamhet35,5-497,2
Utdelning per aktie, kronor0,650,60

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]