Publicerat 12 januari, 2021

Fastator handlas efter aktiesplit den 18 januari

Investmentbolaget Fastator verkställer aktiespliten som ser en befintlig aktie delas upp i fem nya aktier. Spliten är beslutad av en extra bolagsstämman den 15 december 2020.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen kommer att vara den 19 januari. Sista dagen för handel med aktierna innan spliten är den 15 januari. Första dag för handel med aktierna efter spliten är den 18 januari.

De nya aktierna förväntas vara registrerade på aktieägarnas konton den 20 januari.

Spliten sker automatiskt. Efteråt ökar antalet aktier i Fastator från 15 405 690 stycken till 77 028 450 stycken.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]