Publicerat 12 november, 2020

Fastator föreslår kontantutdelning, sakutdelning av aktier i Offentliga Hus samt split 5:1

Aktieägarna i Fastator kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en kontant utdelning på 3 kronor per aktie.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sakutdelning av aktier i Offentliga Hus, där tre aktier i Fastator ger en aktie i Offentliga Hus.

Vidare föreslås en split 5:1, innebärande att varje aktie delas upp i fem aktier. Styrelsen föreslår därför att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 43,75 miljoner och högst 175 miljoner aktie.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]