Publicerat 15 november, 2022

Fasadgruppen ökar omsättning och nettoresultat under tredje kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Fasadgruppen ökade orderingången, omsättningen och nettovinsten i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 69,3 procent till 1 208 miljoner kronor (713,7). Den organiska försäljningstillväxten var 14,6 procent.

“Jag kan summera ett tredje kvartal med god framdrift för Fasadgruppen, och särskilt avseende den starka tillväxten i såväl omsättning som orderstock. Marginalen har minskat något jämfört föregående år, men får ses i ljuset av den kraftiga kostnadsinflationen på materialsidan som skedde i framför allt andra kvartalet", skriver vd På Warolin i rapporten.

Ebita-resultatet blev 148,9 miljoner kronor (102,8), med en ebita-marginal på 12,3 procent (14,4). Jämförelsestörande poster påverkade ebita-resultatet med +9,4 miljoner (+8,5).

Justerat ebita-resultat blev 139,4 miljoner kronor (94,3).

Resultatet efter skatt blev 105,4 miljoner kronor (72,0), en ökning med 46,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,15 kronor (1,59).

Orderstocken ökade till 3 173,0 miljoner kronor (1 628,0).

De höga el- och energipriserna har gjort att renoveringar som sänker kostnaderna är högaktuella.

"Vi märker ett stort intresse från fastighetsägare för alla typer av åtgärder som kan bidra till att förbättra energiprestandan. Vår bedömning är att denna drivkraft ytterligare bidrar till den långsiktiga stabiliteten i renoveringsmarknaden, som i dagsläget utgör ungefär 75 procent av vår omsättning", uppger Fasadgruppen-chefen.

Just nu arbetar bolaget för att bli klara med projekt inför vintern.

"Vi befinner oss nu mitt i det fjärde kvartalet, vilket innebär hög aktivitet för att slutföra projekt innan vintern kommer. Om jag redan nu tillåter mig att blicka in i 2023 har jag en i grunden positiv syn på våra förutsättningar att fortsätta leverera lönsam tillväxt. Den rekordstarka orderboken i kombination med goda förvärvsmöjligheter och den underliggande marknaden ger tydlig stadga till affären”, avslutar Warolin sitt vd-ord.


Fasadgruppen, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning1 208713,769,3%
Organisk försäljningstillväxt, procent14,6
EBITA148,9102,844,8%
EBITA-marginal12,3%14,4%
EBITA, justerat139,494,347,8%
EBITA-marginal, justerat11,5%13,2%
Nettoresultat105,472,046,4%
Resultat per aktie, kronor2,151,5935,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]