Publicerat 19 augusti, 2021

Fasadgruppen ökar omsättning och nettoresultat under andra kvartalet

Fasadgruppen redovisar kraftigt ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade.

Omsättningen steg 107,4 procent till 676,9 miljoner kronor (326,4). Den organiska tillväxten var 9,6 procent.

Ebita-resultat blev 61,7 miljoner kronor (22,4), med en ebita-marginal på 9,1 procent (6,9).

Justerat ebita-resultat blev 74,7 miljoner kronor (30,2).

Resultatet före skatt var 58,2 miljoner kronor (21,6). Resultatet efter skatt blev 45,2 miljoner kronor (16,9), en ökning med 167,5 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 59,5 miljoner kronor (14,7).

"Efter den kalla vintern med tillhörande låg projektaktivitet är det nu full fart i alla verksamheter, och det känns väldigt bra att efter ett år av negativ organisk tillväxt kunna visa positiva tillväxttal. Vi fortsätter också att förvärva nya verksamheter i hög takt", kommenterar vd Pål Warolin.

"Omsättningen i det andra kvartalet uppgick till 676,9 MSEK, en ökning med 107 procent jämfört motsvarande kvartal föregående år. Den organiska tillväxten var 10 procent och den förvärvade tillväxten 98 procent. Det tål att upprepas att marknaden i normalläget präglas av stabil låg tillväxt och att det också är där som vår organiska tillväxt ska befinna sig när de största samhällseffekterna från pandemin har lagt sig. Det är för tidigt att säga att vi är där nu, men givet att de organiska tillväxttalen har förbättrats successivt under de senaste fyra kvartalen ser vi med tillförsikt på utvecklingen. Orderstocken ger ytterligare stadga och uppgick per 30 juni till 94 procent av omsättningen under de senaste 12 månaderna."

"Halva det tredje kvartalet har vid denna delårsrapports publicering hunnit passera, där juli som vanligt sticker ut som en semestermånad men där aktiviteten kommit igång igen i augusti. Vi noterar en generellt bra efterfrågan på våra tjänster, och i kombination med vår aktiva förvärvsstrategi finns goda förutsättningar att fortsätta stärka vår position som Nordens ledande fasadkoncern", avslutar han.

Fasadgruppen, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning676,9326,4107,4%
EBITA61,722,4175,4%
EBITA-marginal9,1%6,9%
EBITA, justerat74,730,2147,4%
Resultat före skatt58,221,6169,4%
Nettoresultat45,216,9167,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet59,514,7304,8%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]