Publicerat 18 maj, 2021

Fasadgruppen ökar intäkterna men resultatet sjönk i första kvartalet

Fasadgruppen redovisar ökande intäkter medan resultatet sjönk i första kvartalet 2021 jämöfrt med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 64,9 procent till 433,1 miljoner kronor (262,6). Den organiska tillväxten var -8,5 procent.

Ebita-resultat blev 17,7 miljoner kronor (24,5), med en ebita-marginal på 4,1 procent (9,3).

Justerat ebita-resultat blev 26,9 miljoner kronor (21,9), en ökning med 22,8 procent.


Rörelseresultatet blev 12,2 miljoner kronor (24,5), med en rörelsemarginal på 2,8 procent (9,3).

Resultatet före skatt var 9,1 miljoner kronor (21,2).

Resultatet efter skatt blev 7,3 miljoner kronor (16,5), en minskning med 55,8 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor (0,69), vilket innebär en minskning med 76,8 procent mot föregående år.

Orderstocken ökade till 1409,6 miljoner kronor (828,0) motsvarande en tillväxt på 70,2 procent.

- Det första kvartalet präglades som vanligt av säsongsmässigt låg aktivitet, eftersom vissa fasadtjänster är svåra att utföra vid låga temperaturer. I jämförelse med föregående vinter, som var ovanligt mild, var det betydligt kallare och mer snö i stora delar av våra regioner under framförallt januari och februari i år. Det påverkar dock inte vår leveranskapacitet för helåret, och redan i mars blev aktiviteten påtagligt högre. Det påvisas inte minst av att orderstocken per 31 mars uppgick till 93 procent av omsättningen under se senaste 12 månaderna, jämfört 76 procent vid årsskiftet, kommenterar vd Pål Warolin i delårsrapporten.

- Omsättningen i det första kvartalet uppgick till 433,1 miljoner kronor, en ökning med 64,9 procent jämfört med motsvarande period 2020. Den organiska tillväxten fortsatte att förbättras jämfört föregående kvartal men är fortsatt negativ kopplat till lågsäsong samt ihållande effekter från covid-19. Liksom tidigare är vår bedömning att projekt som skjutits upp på grund av pandemin kommer komma tillbaka i takt med att samhället återgår till det normala. I det första kvartalet hade vi en något större påverkan på projektgenomförandet än tidigare i särskilt Norge och Danmark på grund av hårdare restriktioner. Den justerade ebita-marginalen uppgick till 6,2 procent i kvartalet, jämfört 8,3 procent föregående år. Utfallet påverkades av den kallare vintern samt högre centrala kostnader kopplade till noteringen i december.

- Pandemin har inte haft någon effekt på möjligheterna att genomföra förvärv och i det första kvartalet kunde vi välkomna fem nya verksamheter till Fasadgruppen: Mölnlycke Mur & Puts, Mjøndalen Mur & Puss, Bruske/Delér Fönsterrenoveringar, Tello Service Partner och Mur & Puts i Örebro, som sammantaget har en årsomsättning runt 330 miljoner kronor. Efter kvartalets utgång har dessutom tre förvärv tillkommit: RSM Fasade och Rogaland Blikk i Stavanger samt Engman Tak i Göteborg.

- När våren nu har anlänt är det alltid inspirerande att se hur projekt startas upp och aktiviteten ökar i alla verksamheter. Jag ser fram mot fortsättningen på året då vi fortsätter leverera hållbara fasadtjänster samtidigt som vi konsoliderar den nordiska fasadmarknaden, avslutar Pål Warolin.


Fasadgruppen, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning433,1262,664,9%
EBITA17,724,5-27,8%
EBITA-marginal4,1%9,3%
EBITA, justerat26,921,922,8%
Rörelseresultat12,224,5-50,2%
Rörelsemarginal2,8%9,3%
Resultat före skatt9,121,2-57,1%
Nettoresultat7,316,5-55,8%
Resultat per aktie, kronor0,160,69-76,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]