Publicerat 18 augusti, 2022

Fasadgruppen beslutar om nyemission för två förvärv

Fasadgruppen har beslutat genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 1,01 miljoner aktier till säljarna av RKC Construction Oy och Altana. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärven av de båda bolagen aviserades den 4 respektive 5 juli. En del av köpeskillingen i de båda transaktionerna bestod av säljarreverser, några säljarna nu åtagit sig kvitta mot nya aktier - varpå nyemissionen görs.

Totalt ungefär 719 000 aktier ska emitteras till säljaren av RKC Construction Oy samt cirka 295 000 stycken till säljaren av Altana. Teckningskursen till de förstnämnda uppgår till 86,85 kronor per aktie, respektive 96,76 kronor för de sistnämnda.

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]